Samorząd Ćmielowa pozyskał środki na remont dwóch mogił

źródło zdjęcia: http://www.cmielow.parafia24.info

Dwie zbiorowe mogiły znajdujące się na terenie Ćmielowa, a konkretnie cmentarza parafialnego zostaną wyremontowane. Pochowano w nich 37 żołnierzy Armii Krajowej z oddziału 'Tarzana’.

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa tłumaczy, że na ten cel gmina pozyskała ponad 100 tysięcy złotych z rezerwy budżetu państwa.
– W ramach tych środków będzie można wymienić opaskę z lastryka, krzyże i tabliczki, które już są mało widoczne. Cały remont będzie także skonsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – tłumaczy.
Wkrótce samorząd wystąpi z pismem do wojewody ze szczegółowym zakresem prac oraz ogłosi przetarg na wykonanie zadania.
Joanna Suska podkreśla, że gmina nie będzie musiała na remont przeznaczyć środków z budżetu gminy i liczy, że pozyskana dotacja wystarczy na przeprowadzenie prac.
Remont miałby się zakończyć najpóźniej we wrześniu tego roku.

/bart/

Ważne wydarzenia