PIP po kontroli w SM Krzemionki. Stwierdzili szereg nieprawidłowości

Państwa Inspekcja Pracy zakończyła kontrolę w Spółdzielni Mieszkaniowe 'Krzemionki’.

O mobbing prezes spółdzielni Ewę Żelazowską oskarża grupa pracowników. Ma on polegać, jak nam opisują, na straszeniu zwolnieniem z użyciem wulgarnych słów, publicznemu naśmiewaniu się, rozsiewaniu plotek, a nawet nakłanianiu do składania fałszywych zeznań na policji w sprawach, które toczą się z udziałem spółdzielni.

Kontrola wykazała, że 'w zakładzie występują niepożądane zjawiska, które mogą świadczyć o mobbingu’. Jan Jóźwik, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach poinformował Radio Ostrowiec, że teraz oceny, czy doszło do mobbingu w konkretnych przypadkach może dokonać sąd. Jednocześnie wystąpienie pokontrolne inspektorów pracy obejmuje też wniosek do pracodawcy o 'wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego i przeciwdziałanie mobbingowi”.

Prezes Żelazowska jest dla Radia Ostrowiec nieuchwytna. O komentarz chcieliśmy zatem zapytać członków Rady Nadzorczej, ale – albo nie odbierają telefonów, albo, jak Stanisław Szczygieł rozłączają się po tym, jak jak usłyszą kto dzwoni. 'Słucham”, po odebraniu telefonu i 'dziękuję”, po przedstawieniu się to jedyne, co usłyszeliśmy.

Telefonu nie odebrał od nas także przewodniczący Rady Nadzorczej Waldemar Chwistek, który wcześniej lekceważąco odnosił się do  oskarżeń o mobbing w spółdzielni. Twierdził, że kontrola inspekcji pracy nie wykazała żadnych nieprawidłowości, mimo, że ta jeszcze się wtedy nie zakończyła. – Kontrola PIP wyszła dobrze. Żadnych zastrzeżeń nie było. A szczególnie o mobbing. Nie wiem skąd takie informacje – próbował przekonywać Radio Ostrowiec.

Kontrola wykazała także nieprawidłowości z zakresu rozwiązywania stosunków pracy, czasu pracy i jego ewidencjonowania oraz rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych.
Pracownicy, którzy poinformowali nas o tym, że są ofiarami mobbingu mówią, że czekają na protokół pokontrolny, bo na razie go nie otrzymali.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia