PUP: nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022

żródło: pixabay.com

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej określiło priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to cześć Funduszu Pracy, przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy – przypomina Małgorzata Stafijowska, dyrektor ostrowieckiego PUP-u. – Wszystkie urzędy w województwie otrzymały na ten cel 5 mln 560 tysięcy złotych. Jest to kwota niższa niż w 2020 roku, ale najważniejsze, że takie środki istnieją. Celem KFS-u jest ochrona i utrzymanie istniejących miejsc pracy – podkreśla dodając, że najważniejsze przy rozdzielaniu tych środków są jednak określone priorytety. W 2022 roku jest 7 takich priorytetów. – Wśród nich 3 nowe, to m.in. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej
sytuacji rynkowej, wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin
wielodzietnych to również nowy priorytet, a także wsparcie wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej – wylicza Małgorzata Stafijowska i dodaje, że branża motoryzacyjna należy do najbardziej deficytowych branż w ramach barometrów w 2022 roku.

Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na szkoleniu lub innej formie podnoszenia kompetencji, mogą zgłosić się do urzędu pracy o pomoc w ich sfinansowaniu. Przypomnijmy, że urząd w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może sfinansować koszty kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji czy uprawnień. Ostrowiecki urząd pracy otrzymał na ten cel 500 tysięcy złotych.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia