Bardzo rozbieżne oferty za budowę dwóch przejść dla pieszych w Ostrowcu

Trzy firmy są zainteresowane budową nowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, jakie miasto zamierza wybudować przy ulicy Okólnej i Chrzanowskiego. Różnice w ofertach są zaskakujące.

Na budowę każdego z przejść dla pieszych w trybie zaprojektuj i wybuduj samorząd zabezpieczył po 130 tysięcy złotych. Najtańsza oferta olsztyńskiego przedsiębiorstwa Euroasfalt opiewa na kwotę niespełna 96 i pół tysiąca złotych za budowę jednego przejścia i prawie 2 tysiące większą za budowę drugiego. Spółka Star Budowa Inwestycje z nieodległych Tychów Starych za budowę przejść dla pieszych zażyczyła sobie ponad trzykrotnie więcej, odpowiednio ponad 332 tysiące złotych i 275 i pół tysiąca złotych.

-Sami zastanawiamy się skąd tak duże rozbieżności i tak wysoka cena jednego z oferentów. Nie wiemy czy są to sprawy związane z tym, że niektórzy  wykonawcy liczą się ze wzrostem cen materiałów, usług i kalkulują to w swoich propozycjach czy kalkulują jakieś inne swoje koszty. Być może firma, która przedstawiła najtańszą ofertę ma zabezpieczone materiały konieczne do realizacji tego zadania w standardzie, który określiliśmy w programie funkcjonalno-użytkowym. Jest to dla nas bardzo zadziwiające,  ale sądzimy, że cena, która została podana jako najniższa, jest realną za wykonanie tego zadania – mówi Artur Majcher, naczelnik Wydziału Inwestycji Komunalnych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Oferty teraz będą analizowane przez urzędników i dopiero po tym etapie będzie można mówić o terminie rozstrzygnięcia przetargu. A oba przejścia dla pieszych miałyby zostać wykonane w przyszłym roku.
Przypomnijmy, że każde z przejść ma zostać dodatkowo oświetlone poprzez zatopione w nawierzchni oczka, zapalające się, gdy do przejścia zbliża się pieszy. Zamontowana będzie też sygnalizacja dźwiękowa. Na ulicy Chrzanowskiego zamontowane zostaną dodatkowo płytki z wypustkami, żeby osoby niewidome i słabowidzące wyczuwały, że zbliżają się do przejścia. Widoczność poprawić ma też pomalowanie pasów na biało-czerwono.

Gmina na budowę nowych przejść pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

/mag/

 

Podziel się

Ważne wydarzenia