Uczniowie szkół podstawowych w gminie Bodzechów mogą wnioskować o stypendium socjalne

żródło: pixabay.com

Do 15 września uczniowie szkół podstawowych w gminie Bodzechów mogą starać się o stypendium socjalne na bieżący rok szkolny.

– Wnioski można pobrać w Gminnym Centrum Oświaty w Bodzechowie przy ulicy Szkolnej 7 w godzinach od 7 do 15. Są one również dostępne w sekretariatach naszych szkół. Można je także pobrać ze strony internetowej szkoły czy GCO. Warto dodać, że świadczenie przysługuje tylko uczniom, którzy zamieszkują na terenie gminy. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia, który ubiega się o stypendium nie może przekroczyć 528 zł na osobę w rodzinie. Do wniosku należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożymy wniosek – informuje Sylwia Masternak, kierownik Gminnego Centrum Oświaty.

Stypendium szkolne będzie przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów, dlatego ważne jest, aby za każde zakupy czy usługę pobierać rachunek lub fakturę. Wypłata nastąpi po dostarczeniu przez ucznia dowodów zakupu. Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium jest bardzo szeroki. – Można zakupić zarówno podręczniki szkolne, artykuły szkolne – bloki, długopisy, mundurek czy strój galowy, a także strój sportowy. Można zwrócić się także o zwroty kosztów w zajęciach edukacyjnych, które są realizowane poza szkołą – zajęcia sportowe, muzyczne czy taneczne – w zależności od zainteresowań ucznia. Ważną rzeczą jest też to, że można się również ubiegać o zwrot kosztów za zakup sprzętu komputerowego i wszystkich innych akcesoriów Komputerowych – wylicza Sylwia Masternak.

W ubiegłym roku uczniowie mogli liczyć na pomoc finansową w wysokości 160 i 140 złotych miesięcznie w zależności od uzyskanego dochodu. W tym roku kwota wsparcia nie została jeszcze ustalona, ale powinna oscylować na podobnym poziomie. Warto dodać, że w minionym roku z pomocy skorzystało 60-ciu uczniów.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia