Czy warto grać pod wydarzenia makroekonomiczne ?

Od zarania dziejów ludzie próbowali przewidzieć następstwo pewnych wydarzeń na podstawie różnych sygnałów płynących z bliższego lub dalszego otoczenia. Robili to głównie po to, aby ubiec konkurencję lub mieć jak najwięcej obszarów pod kontrolą. Podobne zachowania widać na rynkach finansowych. Inwestorzy z niecierpliwością śledzą wystąpienia szefów banków centralnych lub światowych przywódców. To pozwala w krótkim terminie wychwycić reakcję rynków i zarobić na zmianie trendów.

Które publikacje są najbardziej wartościowe?

Jest kilka istotnych czynników, które znacząco wpływają na zachowanie uczestników rynków walutowych:

  • inflacja- spadek siły nabywczej pieniądza występuje z różnym natężeniem. Raz odczyt jest silniejszy a raz dużo słabszy. Dzięki wielkości inflacji można określić wielkość popytu konsumenckiego oraz zachowanie inwestorów, którzy mogą uciekać do aktywów odpornych na inflację.
  • stopa procentowa – wyraża koszt kapitału na międzynarodowych rynkach finansowych. Jeśli dane państwo podnosi stopy procentowe to zazwyczaj następuje umocnienie waluty. Zupełnie inaczej jest w przypadku państw o niskiej reputacji i wysokim poziomie zadłużenia. W niektórych krajach nawet znaczące podniesienie stóp procentowych nie pomoże odzyskać zaufania rynków.
  • PKB i poziom bezrobocia – wskazują na siłę gospodarki i pozwalają porównać różne kraje pod względem rozwoju. W przypadku wysokiego bezrobocia bank centralny może zmieniać swoją politykę pieniężną, co również wpływa na wartość waluty.

Gdzie można wykorzystać wiedzę na temat makroekonomii?

Inwestowanie na rynku walutowym sprzyja osobom dobrze orientującym się w świecie na pograniczu polityki i wielkiego biznesu. Posiadając szeroką wiedzę można łatwiej przewidzieć wydarzenia, które w oczach ogółu uchodzą za niespodziewane. Wystarczy jeszcze odpowiedni dostęp do rynku i już można korzystać z największych możliwości inwestycyjnych, jakie niesie za sobą świat finansów. Warto dużo wcześniej poznać warunki inwestycyjne danego brokera. Doświadczeni gracze posiadają duże wymagania odnośnie warunków technicznych i możliwości zawierania transakcji. Jeśli forex jest dla Ciebie interesującym rynkiem, zapoznaj się z tym artykułem – pomoże Ci zorientować się w ofercie jednego z najbardziej znanych brokerów.

Jak zachowują się rynki po ogłoszeniu wyników publikacji?

W skali miesiąca jest mnóstwo raportów pochodzących z różnych krajów. Niektóre przynoszą mniej lub bardziej istotne informacje, a reakcja rynków zależy od wagi i nacechowania najważniejszych raportów:

  • w przypadku poprawy danych waluty umacniają się, a złe informacje powodują wyprzedaż waluty wśród inwestorów.
  • niektóre informacje wpływają całkowicie neutralnie na wyceny – inwestorzy nie przywiązują do nich kompletnie żadnego znaczenia.

Kurs danej waluty zmienia się nieznacznie po publikacji raportu. Aby dane wydarzenie spowodowało mocną reakcję musi być naprawdę znaczące. Zazwyczaj takie wydarzenia są niespodziewane.

Podziel się

Ważne wydarzenia