Coraz mniej czasu na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

żródło: pixabay.com

Od 2 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

– Czasu na złożenie dokumentacji jest coraz mniej – zaznacza Małgorzata Wiatr, kierownik referatu podatków i opłat w gminie Bodzechów. Dodaje, że w 2021 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego, który jest zawarty w cenie oleju napędowego wynosi 1 zł na 1 litr oleju, czyli tak jak w latach ubiegłych. Tak więc rolnik za paliwo wykorzystane do produkcji rolniczej w tym roku otrzyma odpowiednio 100 zł za każdy 1 ha użytków rolnych – mówi i dodaje, że rolnicy mogą także wnioskować o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, ale do wniosku muszą dołączyć dokumenty wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczące liczby posiadanego w 2020 roku bydła. Podkreśla, że do tej pory słynęło nieco ponad 100 wniosków, gdzie w ubiegłym roku w drugim półroczu rolnicy z gminy Bodzechów złożyli ponad 240 takich wniosków – podkreśla i dodaje, że wnioski można składać tylko w wersji papierowej i tylko do końca miesiąca, a więc do 31 sierpnia 2021 roku.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia