Rośnie sprzeciw wobec planów budowy kopalni w Rudzie Kościelnej

fot. FB/Stop kopalni w Rudzie Kościelnej

Radni Gminy Bodzechów na sesji 6 sierpnia jednogłośnie przyjęli apel kierowany do władz samorządowych gminy Ćmielów o niedopuszczenie do uruchomienia w Rudzie Kościelnej kopalni odkrywkowej. Apel był inicjatywą Tomasza Żądło, radnego z okręgu obejmującego Sudół i Magonie.

– Mieszkańcy wstrzymują się z decyzjami o budowie domu, boją się zniszczenia dróg przez ciężkie samochody, pyłu i degradacji terenów leśnych – wyjaśnia radny Żądło. – Mówimy stanowcze „nie” budowie kopalni. Zebraliśmy na szybko blisko pół tysiąca podpisów mieszkańców Sudołu i Magonii, żeby zatrzymać te zamierzenia – dodaje.

Kopalnię w Rudzie Kościelnej uruchomić chce państwowa spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Złożyła już w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Burmistrz Joanna Suska podkreśla, że przeprowadzenia procedury nie może odmówić, ale stanowczo zaznacza, że pozytywnej decyzji nie wyda, nawet jeżeli opinie, na które czeka będą pozytywne. – Moja decyzja administracyjna, bez względu na to, jaka będzie opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jest na 'nie” – podkreśla, zaznaczając, że opinie, na które oczekują, a więc także opinie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu i Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie powinny być dla burmistrza wiążące. Wyjaśnia, że w przypadku braku zbieżności jej decyzji z otrzymanymi opiniami, inwestor będzie miał prawo odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Joanna Suska zaznacza też, że wszystkie organy, które mają wpływ na wydanie niezbędnych zgód do uruchomienia kopalni poinformowała o sprzeciwie mieszkańców, załączając podpisywane przez mieszkańców petycje. – Nie można jednak nie pamiętać o przyjętym w 2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Ruda Kościelna i ujęciu w nim kopalni – przypomina. – W świetle tego, że uchwała przyjęta w 2003 roku jest obowiązującym aktem prawa miejscowego i poszukując wszelkich rozwiązań prawnych, wystąpiłam do Rady Miejskiej o podjęcie uchwały intencyjnej, zapowiadającej podjęcie prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu – dodaje burmistrz Ćmielowa. Podkreśla, że występuje nie tylko w imieniu mieszkańców swojej gminy, ale także pobliskich Magoni i Sudołu w gminie Bodzechów.

Rady Gminy Bodzechów pomocy szuka także u ostrowieckich parlamentarzystów z partii rządzącej, czyli posła PiS Andrzeja Kryja i senatora Jarosława Rusieckiego, zwłaszcza, że właścicielem Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych jest Skarb Państwa. – Radni poparli petycje jednogłośnie i w związku z tym do naszych parlamentarzystów został wysłany apel w sprawie wstrzymania budowy kopalni. Oczekujemy, że poprą ten apel. Ponieważ to spółka Skarbu państwa, to liczymy, że nasi parlamentarzyści będą mieli dużo do powiedzenia w tej sprawie i coś pozytywnego uda im się zdziałać – mówi Wiesław Cisek, przewodniczący Rady Gminy Bodzechów.

Przedstawicieli rządzącej partii posła Andrzeja Kryja i senatora Jarosława Rusieckiego chcieliśmy zapytać o ich stanowisko i działania, które mogliby podjąć, żeby nie dopuścić do uruchomienia kopalni w Rudzie Kościelnej, ale nie odbierają telefonów i nie odpisują na SMSy.
Dodajmy, że kopalnia w Rudzie Kościelnej zagraża też krzemionkowskim kopalniom krzemienia pasiastego. Rozpoczęcie wydobycia wiąże się z usunięciem zabytku z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia