Jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie?

W wyniku różnych sytuacji życiowych opłacanie składek na ubezpieczenie może stać się niewykonalne. Składki mogą być opłacane przez 10, 15, a nawet 30 lat, dlatego trudno jest przewidzieć niektóre wydarzenia. W jaki sposób odzyskać pieniądze z ubezpieczenia i kiedy warto wypowiedzieć umowę?

Odzyskiwanie pieniędzy a rodzaj ubezpieczenia

W przypadku nowo zakupionego ubezpieczenia na życie można wycofać się z polisy w ciągu pierwszego miesiąca od jej kupna. Jednak nawet po rezygnacji ubezpieczona osoba musi uiścić opłatę za okres, w którym ono obowiązywało. W przypadku polisy ochronnej sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i zależy w dużej mierze od powodu rezygnacji. W razie przejściowych kłopotów finansowych możliwe jest czasowe zawieszenie opłacania składek. Natomiast osoby zdecydowane na rezygnację obejmuje okres wypowiedzenia określony w OWU. Najczęściej liczony jest od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Jeśli okres wypowiedzenia nie jest określony, umowa jest wypowiadana ze skutkiem natychmiastowym. W umowie ubezpieczeniowej określona jest wysokość kwoty, którą ubezpieczona osoba może odzyskać od TU. Znajdują się tam również informacje dotyczące kroków, które należy powziąć w celu rezygnacji z polisy. W przypadku polis mieszanych składka jest dzielona na dwie części – jedną zabezpieczającą w razie zdarzenia i drugą gromadzoną na koncie oszczędnościowym, wypłacaną wraz z końcem trwania umowy. W ramach polisy inwestycyjnej ubezpieczyciel płaci podatek dochodowy w wysokości 19% i pomniejsza zysk klienta. Ubezpieczona osoba rozwiązując umowę otrzymuje wypłatę będącą wartością polisy – sumę wpłaconych składek powiększoną o zyski kapitałowe. W przypadku tej polisy także obowiązuje okres wypowiedzenia określony w OWU. Jeśli chodzi o wypłatę odszkodowania, TU ma obowiązek wypłaty świadczenia do 30 dni w przypadku świadczenia bezspornego lub do kolejnych 15 dni w przypadku wyjaśniania okoliczności dodatkowych.

Kiedy opłaca się odzyskać pieniądze z ubezpieczenia na życie i jak to zrobić?

Nie w każdej sytuacji wypowiadanie umowy jest opłacalne. Umowa określa procent uzbieranej kwoty, która zostaje wypłacona klientowi w przypadku rezygnacji. Suma może nie być zadowalająca ze względu na pobieranie przez TU opłaty likwidacyjnej. W takiej sytuacji warto rozważyć modyfikację umowy. Jednak jeśli nie jest to możliwe, odzyskanie pieniędzy z polisy i zmiana towarzystwa ubezpieczeniowego może okazać się jednak bardziej opłacalną opcją. Jeśli chodzi o dokumenty potrzebne do złożenia rezygnacji, warto zapoznać się z warunkami określonymi w umowie oraz OWU. W przypadku śmierci ubezpieczonego, by uzyskać zwrot niewykorzystanej składki, należy przygotować kopię jego dowodu tożsamości, skrócony odpis aktu zgonu i zaświadczenie stwierdzające przyczynę zgonu. TU ma 30 dni na zwrot pieniędzy od momentu złożenia wniosku. Natomiast chcąc uzyskać odszkodowanie trzeba podać takie dane jak numer i rodzaj polisy, data przystąpienia do ubezpieczenia, imię, nazwisko, data urodzenia i PESEL. Szczegółowe informacje na temat odzyskiwania pieniędzy z ubezpieczenia można znaleźć tutaj – https://www.rankingubezpieczennazycie.pl/b/jak-odzyskac-pieniadze-z-ubezpieczenia-na-zycie/184.html.

Podziel się

Ważne wydarzenia