Trwa rekrutacja do szkół średnich. Kandydaci poznali właśnie wyniki pierwszego naboru

Dziś szkoły ponadpodstawowe publikują listy przyjętych w pierwszym etapie rekrutacji. Jak informuje Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji starostwa powiatowego każdy uczeń znajdzie miejsce w szkole na terenie powiatu, bo w każdej szkole prowadzonej przez powiat pozostały pojedyncze wolne miejsca. Lista nieprzyjętych na wskazywany w pierwszym wyborze profil jest jednak długa.

– Największe zainteresowanie było klasą technik-informatyk w Zespole Szkół nr 3 (dawny THM). Do tej klasy aplikowało prawie 90 osób. Zostały utworzone dwie takie klasy, a pozostali kandydaci znaleźli miejsca w klasach o innych profilach w tej szkole. Jeżeli chodzi o szkoły ogólnokształcące, to największym zainteresowaniem w tym roku cieszyła się klasa lingwistyczno-europejsko-psychologiczna w I Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica. Aplikowało do tej klasy blisko 80 osób i tam również utworzyliśmy dwie klasy, żeby jak najwięcej osób mogło uczyć się na wybranych przez siebie kierunkach – mówi naczelnik Łata.
Trzykrotnie więcej kandydatów niż miejsc było też w nowej klasie cyber.mil o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w II Liceum Ogólnokształcącym imienia Joachima Chreptowicza. Uczyć się w niej będzie zaledwie 15 osób, a klasa została utworzona w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Ponad połowa kandydatów wybrała w tym roku szkoły ogólnokształcące, ale największym zainteresowaniem cieszy się szkoła techniczna, dawny THM.

Teraz rozpoczyna się nabór uzupełniający. W czwartek 5 sierpnia o godzinie 15.00 upływa czas na złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w ramach rekrutacji uzupełniającej. 16 sierpnia szkoły podadzą do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a 23 sierpnia opublikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia. Największą liczbą – ponad 160 – musieli się pochwalić kandydaci do cyber-klasy w liceum Chreptowicza.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia