Miasto przeznaczy 50 tys. złotych na odnowę kościoła im. św. Michała Archanioła

50 tysięcy złotych przeznaczy miasto na wsparcie Kolegiaty św. Michała Archanioła. Dokładnie dotyczy to remontu elewacji nawy głównej kościoła od strony północnej. Jak mówi proboszcz parafii ksiądz Jan Sarwa, taka kwota pozwoli na wykonanie całości zaplanowanych prac.


W ubiegłym roku prace konserwatorskie rozpoczęto od remontu wieży. Wymieniono blachę na miedzianą, skuto odpadający tynk, który mógł zagrażać przechodniom i położono nowy, a całą wieżę pomalowano. Prace wówczas w całości sfinansowali parafianie, a kosztowały ok. 200 tys. zł.
– Gmina ma możliwość przeznaczania dotacji na prace konserwatorskie obiektów sakralnych, które nie są jej własnością, ale jednym z warunków jest to, że musi być wpisany do rejestru zabytków – mówi wiceprezydent Piotr Dasios.
A kościół pw. św. Michała Archanioła w rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego figuruje od 2009 roku.
– Kościół jest zabytkiem, a z drugiej strony stanowi niezwykle charakterystyczny punkt w kształtowaniu przestrzeni naszego miasta. Położenie oraz walory kościoła im. Św. Michała Archanioła stanowią wizytówkę, co wpływa na promocję i wizerunek miasta – tłumaczy wiceprezydent Dasios.

To jedna z najstarszych świątyń w Ostrowcu. Jej budowa rozpoczęła się w 1614 roku. W latach 1924 – 1938 kościół został przebudowany na podstawie projektu znanego architekta Stefana Szyllera, zyskując zróżnicowaną formę neobarokową. Usytuowany na wzgórzu góruje nad miastem.
– Jest to wspaniała wizytówka miasta. Rolą samorządu jest też dbanie o nią, czyli wykonywanie. m.in. działań konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Te działania są po to, aby ten zabytek przynosił nam chlubę. Ksiądz proboszcz Jan Sarwa bardzo dba o ten zabytek, włożył w niego bardzo dużo pracy i zaangażowania, za co jesteśmy wdzięczni – podkreśla wiceprezydent Dasios.
A ksiądz Sarwa planuje już kolejne etapy remontu. Tłumaczy, że konserwacji wymaga jeszcze południowa i wschodnia elewacja świątyni. Wszystkie prace nadzorowane są przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia