Są dodatkowe środki na szkolenia dla pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymał 45 tysięcy złotych ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego i ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

– Jest to kwota rezerwy na działania, które mają zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania małych kompetencji lub nieadekwatnych do wymagań pracodawcy i zmieniającego się rynku pracy – informuje Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu. We właściwym rozdaniu na początku roku jednostka otrzymała 600 tysięcy złotych z tego funduszu, dzięki czemu, jak podkreśla dyrektor urzędu, udało się ochronić 109 miejsc pracy.

W tym rozdaniu jedno szkolenie nie będzie mogło kosztować więcej niż 3 tysiące złotych. Na dofinansowanie liczyć mogą ci pracodawcy i pracownicy, którzy w tym roku nie skorzystali z takiej formy wsparcia. Inne są też priorytety. – Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane jest na przykład do pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Taki priorytet pojawił się po raz pierwszy z uwagi na fakt, że bardzo duża grupa cudzoziemców pracuje w naszym kraju, w tym na terenie powiatu ostrowieckiego. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 6 tysięcy złotych – wymienia Małgorzata Stafijowska. Dla pracowników zatrudnionych w podmiotach o statusie przedsiębiorstwa społecznego również zabezpieczonych zostało 6 tysięcy złotych. Taka sama kwota jest przeznaczona na kształcenie osób wykonujących przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Najwięcej środków, bo 15 tysięcy złotych zarezerwowano dla pracodawców na szkolenie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. – ostatnie dwa priorytety dotyczą centrów integracji społecznych, klubów, warsztatów terapii zajęciowych, a także dotyczący kompetencji cyfrowej – dodaje dyrektor Stafijowska.

Nabór będzie krótki, dwudniowy. Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej lub osobiście w punkcie podawczym urzędu 29 i 30 lipca w godzinach 7.30 – 14.30.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia