Dłuższy termin ważności karty EKUZ

żródło: gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia wydłużył termin ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, tzw. EKUZ. Zmiany dotyczą dwóch grup wiekowych.

– Pierwsza dotyczy emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Do tej pory było to 5 lat, natomiast teraz ta karta jest ważna 20 lat – mówi Beata Szczepanek, rzecznik świętokrzyskiego oddziału NFZ. Wydłużony został również okres ważności karty – z 5 lat do ukończenia 18. roku życia – dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny lub dla dzieci zgłoszonych z tytułu otrzymywania renty.

EKUZ to dokument unijny, bez którego lepiej nie wyjeżdżać za granicę. Karta ta potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie Wspólnoty. – Karta daje nam możliwości leczenia na takich zasadach jak w państwie, w którym jesteśmy. Oznacza to, że nie będziemy w całości finansować leczenia, bo przytpomnę – za granicą bardzo często do służby zdrowia się dopłaca. Karta daje nam oczywiście gwarancję w przypadku nagłych zachorowań czy wypadków. Karta nie obejmuje leczenia planowego – tłumaczy Beata Szczepanek i zaznacza, że elektroniczna karta jest wystawiana dla każdej osoby oddzielnie. – Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny – podkreśla.

Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć na kilka sposobów. Osobiście w dowolnym oddziale NFZ, pocztą tradycyjną lub elektroniczną albo logując się na profil zaufany. Można się także zalogować do Internetowego Konta Pacjenta i tam wypełnić stosowny wniosek.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia