Zmiany w kształceniu zawodowym

Już niebawem szkolnictwo zawodowe obejmą zmiany. Dotyczyć będą kształcenia opiekunów medycznych.

– Kwalifikacja med.03, która do tej pory brzmiała jako świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, zmienia się na med.14 czyli na świadczenie usług medyczno – pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej – mówi Aneta Pierścińska – Maruszewska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu.

To w praktyce oznacza wydłużenie nauki w szkole policealnej z roku do półtora. Do tej pory świadczenie to mogło być realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Umożliwiało to osobom bez średniego wykształcenia zdobycie tej kwalifikacji. Natomiast teraz może być realizowane jedynie w formie szkoły policealnej dziennie i stacjonarnie – dodaje Aneta Pierścińska – Maruszewska.

Zmiana łączy się z rozszerzeniem efektów kształcenia. Zakres opiekuna medycznego będzie zatem większy. Do nowych zadań należeć będzie pobieranie krwi oraz asystowanie przy operacjach.
Zmiany powinny wejść w życie od 1 września tego roku.

Podziel się

Ważne wydarzenia