Burmistrz Ćmielowa zawiadamia prokuraturę o nieprawidłowościach w zakładzie komunalnym

Joanna Suska, burmistrz Ćmielowa złożyła zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Opatowie o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z działalnością Samorządowego Zakładu Wodociągów i Gospodarki Komunalnej.

Burmistrz uważa, że mogło dojść do nieprawidłowości dotyczących zbywania mienia gminnego przez zakład.
Wątpliwości burmistrz Suski wzbudziła zlecona przez nią w marcu tego roku kontrola, dotycząca gospodarki finansowej w latach 2019-2020. W tym czasie najdłużej dyrektorem zakładu, bo od maja 2019 do sierpnia 2020 roku był Wojciech Stachurski, były radny w Ćmielowie i były kontrkandydat Joanny Suski w wyborach na burmistrza Ćmielowa. Przed nim funkcję pełnił Zbigniew Dańko, który odszedł na emeryturę i pracująca w zakładzie Alicja Pierzchała, która pełniła obowiązki do czasu wyłonienia nowego dyrektora. Obecnie jest także pełniącą funkcję dyrektora.
– Został przedłożony przez komisję kontrolującą protokół, informujący o nieprawidłowościach dotyczących między innymi zbywania mienia gminnego. Wobec tego złożyłam stosowne zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa – tłumaczy burmistrz Suska, ale nie chce zdradzić, o jakie mienie chodzi.
Jak ustaliliśmy, Prokuratura Rejonowa w Opatowie skierowała wniosek do Prokuratury Okręgowej w Kielcach o przekazanie tej sprawy do innej jednostki, by uniknąć zarzutów braku bezstronności w prowadzeniu tej sprawy.

/bart/

Ważne wydarzenia