Niepełnosprawni z powiatu ostrowieckiego mogą liczyć na wsparcie w ramach programu Aktywny Samorząd

żródło: pixabay.com

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu po raz kolejny będzie realizowało zadania w ramach programu 'Aktywny samorząd”. Już od poniedziałku, 1 marca osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o przyznanie dofinansowania m.in. do zakupu sprzętu komputerowego, elektrycznego wózka, protezy, kursu na prawo jazdy.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Program podzielony jest na dwa obszary – moduł I, którego celem jest uzyskanie wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.
– Natomiast moduł II, który cieszy się u nas bardzo dużą popularnością – to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym i umiarwanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te pobierają naukę w szkole policealnej, kolegium, w szkole wyższej lub też otwierają przewód doktorski – mówi Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu i dodaje, że terminy naboru dla poszczególnych modułów są zróżnicowane. – Jeżeli chodzi o uruchomienie tego programu, to od 1 marca br. do 31 marca przyjmujemy wnioski w ramach modułu II. Jeżeli natomiast chodzi o moduł I, to ten czasookres jest dłuższy, bo od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r. W module I ten okres jest taki krótki – jeden miesiąc – ponieważ dotyczy on jeszcze roku akademickiego 2020/2021. Nabór na kolejny semestr odbędzie się w październiku – tłumaczy dyrektor ostrowieckiego PCPR-u.

Dodam, że na realizację programu w 2021 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przeznaczył 189,6 mln zł, to o 8 milionów więcej niż w ubiegłym roku. Ostrowiecki PCPR otrzymał w tym roku na ten cel ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia