Program osłonowy dla mieszkańców gminy Ćmielów

źródło zdjęcia: Pixabay

Gmina Ćmielów kolejny rok z rzędu realizuje program pomocy dla mieszkańców będących w trudnej sytuacji życiowej.

Po raz pierwszy – pilotażowo – burmistrz Joanna Suska wprowadziła go w 2018. Jak mówi, pomoc w dofinansowaniu do zakupu leków obiecała w swoim programie wyborczym. – Przepisy są tak skonstruowane, że osoby, które nawet w nieznaczny sposób przekroczą określony ustawowo dochód na osobę w rodzinie nie mogą otrzymać wsparcia finansowego z pomocy społecznej – mówi burmistrz Suska. Ten dochód na osobę samotną nie może przekroczyć 701 zł netto, a w przypadku rodziny 528 zł na osobę.
Maksymalną wysokość dofinansowania do zakupu leków uchwaliła Rada Miasta i Gminy w Ćmielowie.
– Limit na dany rok dla każdego to 500 zł, ale myślę, że to duże wsparcie i nie ma takiej formy pomocy nigdzie dookoła – podkreśla burmistrz Ćmielowa.
Ale w tym programie także obowiązuje kryterium dochodowe. Wynosi ono w przypadku osoby samotnej 2103 zł., a w przypadku rodziny 1584 zł na osobę.
Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia muszą też udokumentować, że wydatki na leki przekraczają 10 proc. dochodu rodziny.
W tym roku samorząd Ćmielowa na ten cel wyda 30 tys. Środki pochodzą z programu 'Posiłek w domu i szkole’, w którym udało się pozyskać większe dofinansowanie.
Dotychczas gmina uzyskiwała 60 procent, a – jak wyjaśnia burmistrz Suska – obecnie z PFRON-u pozyskują 80 proc.
– I te 20 procent pozwala sfinansować zakup leków dla naszych mieszkańców – tłumaczy burmistrz Ćmielowa.

/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia