Kolejne dwie drogi powiatowe doczekały się remontu

Dwie drogi powiatowe po remontach dziś zostały uroczyście oddane mieszkańcom. Chodzi o ul. Wiatraczną w Janiku w gminie Kunów oraz drogę w Nosowie w gminie Waśniów.

Marzena Dębniak, starosta powiatu ostrowieckiego kolejny raz podkreślała na konferencji w Janiku wagę współpracy samorządów.
Dziękowała też samorządom za wsparcie finansowe, bo – przypomnijmy – wkład własny do zadań dzielony był w proporcji 30 proc. powiat, a 70 proc. gminy.
– Dzięki temu naprawdę dużo udaje się zrobić. Od samego początku zakładaliśmy ścisłą współpracę i Państwo jesteście od dwóch lat świadkami tych efektów – mówiła.
Lech Łodej, burmistrz Kunowa mówił, że na remont ul. Wiatracznej mieszkańcy czekali bardzo długo.
Warto dodać, że samorząd Kunowa z własnych środków przekazał dodatkowo blisko 250 tysięcy tysięcy złotych na wykonanie na tej ulicy kanalizacji.
– Ważne, że udało się zsynchronizować te inwestycje, ponieważ w przeciwnym wypadku w przyszłości musielibyśmy fragment 130 metrów tej pięknej drogi rozkopywać. Teraz trwa budowa kanalizacji w Janiku, ale postanowiliśmy jeszcze przed uzyskaniem odpowiedniego wskaźnika przeznaczyć pieniądze gminne na wykonanie tego fragmentu kanalizacji. W niedalekiej przyszłości cała ulica zostanie skanalizowana – tłumaczył.
Wicestarosta i radny powiatowy gminy Kunów Andrzej Jabłoński mówił, że odebranie ulicy Wiatracznej po remoncie ma dla niego wymiar symboliczny, bo 26 lat temu otwierał ją po wybudowaniu.
Dodał, że to już ostatnia inwestycja realizowana w tym roku z Funduszu Dróg Samorządowych, ale w planach mają kolejne przedsięwzięcia, bo pojawiły się perspektywy na dalsze pozyskiwanie środków zewnętrznych.
– Przyszłe inwestycje z tego programu dofinansowywane będą ze środków budżetu centralnego w 60 procentach. Wtedy będziemy chcieli dzielić się z gminami wkładem własnym po połowie – wyjaśnił.
Remont Wiatracznej, który obejmował odtworzenie nawierzchni jezdni i pobocza kosztował ponad 300 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota ponad 150 tysięcy złotych, powiat pokrył wkład własny w wysokości prawie 40 tysięcy złotych, a resztę, czyli prawie 115 tysięcy złotych – samorząd Kunowa.
W Nosowie z kolei wyremontowano ponad 1,5 kilometra nawierzchni z poboczami za prawie 470 tysięcy złotych. Wkład własny powiatu wyniósł prawie 60 tysięcy, a samorządu Waśniowa około 176 tysięcy złotych.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia