Rusza Tydzień Mediacji w ostrowieckim sądzie

Tydzień Mediacji w polskich sądach, który w tym roku wypada w dniach 12-16 października, ze skromniejszą ofertą niż w latach poprzednich. Nie będzie na przykład spotkań z młodzieżą. Wszystko oczywiście przez pandemie koronawirusa.
– Dyżury zarówno koordynatora do spraw mediacji, którą to funkcję pełni w naszym sądzie pan sędzia Dariusz Barczak oraz wyznaczonych mediatorów będą się odbywały jedynie telefonicznie. Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia w siedzibie naszego sądu, przy uwzględnieniu oczywiście obowiązujących rygorów sanitarnych, bezpłatnej mediacji z udziałem mediatora, pani Agaty Niewiadomskiej. To po uprzednim kontakcie telefonicznym – informuje Grzegorz Matuszewski, prezes Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Informacje o pełnionych dyżurach są opublikowane na stronie internetowej ostrowieckiego sądu w zakładce Mediacje. – To spektrum mediacji jest bardzo szerokie. Może się praktycznie odbywać we wszystkich sprawach, czy to cywilnych, karnych czy pracowniczych – podkreśla prezes Matuszewski.
Cyklicznie organizowany tydzień mediacji ma promować mediację, jako nieformalną formę rozwiązywania sporów, tańszą i często najkorzystniejszą dla stron.

 

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia