Poszerzenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego? Mieszkańcy sąsiadujących miejscowości boją się zmian

fot.: wikipedia

Ministerstwo środowiska chce poszerzyć Świętokrzyski Park Narodowy o tereny należące do Nadleśnictwa Łagów. W sumie o nieco ponad 62 hektary. Na początku sierpnia propozycja takiego rozporządzenia dotarła do gminy Waśniów, ponieważ obszar ten dotyczy miejscowości Grzegorzowice w tej gminie.

Na początku tego tygodnia odbyło się posiedzenie komisji rady gminy i rady powiatu ostrowieckiego, na której radni nie kryli obaw, czy zmiana nie utrudni życia mieszkańcom.
Podobne obawy wyrażali mieszkańcy Grzegorzowic. – Miałem spotkanie z nimi, także z księdzem proboszczem, bo parafia po zmianie znajdzie się w strefie parku, a tam jest i cmentarz, droga do niego, która ma nieuregulowany stan prawny. Mieszkańcy obawiają się, czy zmiana nie odetnie ich – na przykład – od możliwości dojazdu samochodem i wjazdu na cmentarze – wskazuje wójt Krzysztof Gajewski.
Ministerstwo środowiska projekt rozporządzenia uzasadnia tym, że na wskazanym obszarze, który oprócz Grzegorzowic obejmuje kilka innych miejscowości sąsiadujących ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, występują gatunki chronione takie jak bobry i wydry oraz zespoły leśne występujące pod nazwą grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, obejmujący liczne gatunki drzew. Ponadto obszar ten znajduje się w granicach Natura 2000. Samorządowcy mają wiele wątpliwości, czy obecność wydr i bobrów to wystarczający powód, by rozszerzać obszar chroniony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wójt Gajewski mówi, że przygotowują opinię dla ministerstwa, ale będzie ona pozytywna tylko pod pewnymi warunkami. – Chcemy, by droga gminna przez las od Zagaja do Grzegorzowic bez przeszkód mogła służyć mieszkańcom, podobnie jak droga do górnego cmentarza. Ale też chcemy mieć zapewnione, że nie powstanie po powiększeniu obszaru parku dodatkowa strefa ochronna, która ludziom już tam mieszkającym, prowadzącym swoje gospodarstwa rolne mogłaby bardzo utrudnić i skomplikować życie – zaznacza wójt Gajewski.
W czwartek w tej sprawie po raz kolejny spotykał się z dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego. – Mam na razie ustne zapewnienie dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych oraz dyrektora parku, że nie będzie dodatkowej tzw. strefy ochronnej parku. Ale wciąż mamy wiele pytań – tłumaczy wójt Waśniowa.
Samorząd ma 30 dni na wydanie opinii. Nie jest ona jednak wiążąca dla ministerstwa środowiska szczególnie w sytuacji, gdy zgodę na zwiększenie obszaru parku o tereny należące do lasów wyraziły Lasy Państwowe. Warto dodać, że zarówno Lasy Państwowe jak i Świętokrzyski Park Narodowy podlegają jednemu ministrowi.

/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia