Nowy sprzęt dla dzieci z rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczych

żródło: pixabay.com

Ponad 120 laptopów wraz z oprogramowaniem, tablety, telewizory i rzutniki a także maseczki i środki do dezynfekcji – taki sprzęt, zakupiony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie do końca sierpnia trafi do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu.

Przypomnijmy, że samorząd powiatu otrzymał ponad 504 tysiące złotych w ramach programu 'Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19′ – Wśród wszystkich powiatów naszego województwa jesteśmy tym powiatem, który złożył wniosek na najwyższą kwotę dofinansowania i taką też otrzymaliśmy – podkreśla Barbara Cudzik, dyrektor PCPR w Ostrowcu. Dodaje, że wychowankowie dzięki dofinansowaniu otrzymają niezbędny sprzęt komputerowy do nauki zdalnej. Zostanie on przekazany na zasadzie użyczenia. Rodziny zastępcze otrzymają środki ochrony indywidualnej, a placówki wychowawcze otrzymają sprzęt i niezbędne wyposażenie do 7 pomieszczeń do odbycia kwarantanny. – Trwa procedura dotycząca wyposażenia miejsc izolacji w placówkach opiekuńczych, czyli w razie ewentualnej kwarantanny dzieci. Na to również otrzymaliśmy środki finansowe. Także zbliżamy się już do końca. Mam nadzieje, że w ostatnich dniach sierpnia już zaczniemy wydawać sprzęt – mówi dyrektor Cudzik.

W naszym powiecie z pomocy skorzysta około 200 wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach wychowawczych. Pieniądze na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia