To ostatnia chwila na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Tylko do jutra (16 czerwca) osoby, które w nadchodzących wyborach prezydenckich chcą głosować korespondencyjnie w kraju, mają czas na zgłoszenie tego w swoim urzędzie gminy.

W Ostrowcu Świętokrzyskim do dzisiejszego poranka takich zgłoszeń wpłynęło 50, z czego 16 w weekend za pośrednictwem platformy ePUAP. Zgłoszenia takie są też przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta urzędu. Wyborcy, którzy zostali skierowani na kwarantannę domową zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju mogą zgłaszać najpóźniej do 23 czerwca.

Starsi wyborcy po 60 roku życia, a także ci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności do 19 czerwca mogą składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, by zagłosować przez wskazaną osobę. Jak mówi Beata Duda, naczelni Wydziału Spraw Obywatelskich ostrowieckiego urzędu miasta, takich wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa sporządzili dotąd tylko 10, podczas, gdy w poprzednich wyborach było ich 46. – To może wynikać z możliwości zagłosowania korespondencyjnego – dodaje.

Do 26 czerwca w urzędzie gminy można też pobierać zaświadczenia o prawie do głosowania. – Jest to takie zaświadczenie, na które klejony jest specjalny hologram i w dniu wyborów to zaświadczenie jest podstawą do dopisania do spisu wyborców w miejscowości, w której przebywamy –  wyjaśnia naczelnik Duda. Ci wyborcy, którzy przebywają poza miejscem zameldowania mogą też złożyć we właściwym urzędzie wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania. Czas na to upływa 23 czerwca i skutkuje wykreśleniem ze spisu w miejscu zameldowania. W ostrowieckim urzędzie takich skreśleń dokonano już 440.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia