Oferta dla zainteresowanych służbą w armii

fot.: wkusandomierz.wp.mil.pl

Żołnierze rezerwy i osoby, które nie pełniły dotąd czynnej służby wojskowej, a straciły pracę na skutek epidemii koronawirusa będą mieć pierwszeństwo w powołaniu do odbycia służby przygotowawczej lub ćwiczeń wojskowych, za które przysługuje wynagrodzenie, a także zakwaterowanie i wyżywienie.

– Taka decyzja Ministerstwa Obrony Narodowej to realne wsparcie dla osób, których domowe budżety ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19, a jednocześnie wzmocnienie Sił Zbrojnych – mówi podpułkownik Artur Gołębiowski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu. – Ta pomoc dedykowana jest dla żołnierzy rezerwy, jak również dla osób, które nie pełniły czynnej służby wojskowej i w ramach służby przygotowawczej lub ćwiczeń wojskowych mogą zgłosić swój akces do odbywania takich form służby. Osoby, które są zameldowane na terenie powiatów ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego mogą składać wnioski w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sandomierzu – wyjaśnia.

Żołnierze rezerwy ze stopniem szeregowego, zakwalifikowani do służby wojskowej, otrzymają uposażenie w wysokości 3500 złotych miesięcznie, a posiadacze wyższych stopni otrzymają odpowiednio wyższe wynagrodzenie. Pierwszy z sześciu turnusów rozpoczyna się 15 czerwca, ostatni 16 listopada. Trwają od 31 dni do 90 w roku, w zależności od deklaracji zainteresowanego.
Służba przygotowawcza trwa do 3 miesięcy, a ochotnicy, którzy nie są żołnierzami rezerwy, otrzymają wynagrodzenie w wysokości około 1200 zł miesięcznie oraz odprawę po ukończeniu służby w wysokości 2600 zł. Na najbliższy z turnusów WKU może skierować najpóźniej do 17 czerwca, ale kolejny rozpocznie się na początku września. – Te osoby, które chciałyby pełnić służbę przygotowawczą także mogą składać swój akces. Muszą wcześniej przejść badania psychologiczne w Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kielcach. Jeżeli taka osoba uzyska pozytywne orzeczenie do pełnienia tej służby, będzie mogła tę służbę rozpocząć – wyjaśnia Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sandomierzu.

Szczegółowe informacje są publikowane na stronie internetowej WKU w Sandomierzu. W sprawie służby przygotowawczej można też dzwonić do WKU – tel. 261 514 843 lub 261 514 844, a w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy – 261 514 836.

/mag/

 

Ważne wydarzenia