Prezydent przedstawił Raport o stanie gminy

Na sesji Rady Miasta Ostrowca w lipcu radni będą głosować za udzieleniem prezydentowi absolutorium za 2019 rok. Podczas wczorajszych obrad prezydent Jarosław Górczyński przedstawił Raport o stanie gminy. Liczący 207 stron dokument zostanie też opublikowany na stronie internetowej urzędu.

– Ostrowiec Świętokrzyski w 2019 roku zrealizował i przygotował wiele ważnych inwestycji, zadań remontowanych, ale wiele działo się tez w obszarze kultury, sportu, rekreacji. Ten raport z 2019 to nie jest tylko zdarzenie incydentalne, ale konsekwencja naszych wspólnych działań, czyli działań tej i poprzedniej Rady Miasta, bo od 2014 roku prowadzimy konsekwentną politykę budowy miasta od nowa – mówił prezydent.
O tym, że miasto się rozwija – kontynuował – świadczyć ma wzrastająca liczba wydawanych wniosków o ustalenie warunków zabudowy zwłaszcza budynków jednorodzinnych, ale w w 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego więcej decyzji dotyczyło też planów budowy budynków wielorodzinnych i przemysłowych.
Dużo uwagi raport poświęca polityce finansowej i stałej, utrzymanej tez w 2019 roku tendencji rosnących dochodów gminy i malejącego zadłużenia. Dochody w wysokości prawie 300 milionów złotych były większe w porównaniu do roku 2018 o 14 proc. – Zaczęliśmy z budżetem zadłużonym na ponad 50 milionów złotych. Po 6 latach zadłużenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2019 roku wynosiło 14 milionów złotych i w 2020 nadpłaciliśmy już 7 milionów w dwóch ratach, dzięki czemu zaoszczędziliśmy ponad 130 tysięcy złotych na samych odsetkach – mówił Jarosław Górczyński.
W 2019 roku rozpoczęły się prace nad nową strategią rozwoju miasta, która pozwoli aplikować o środki unijne w nowej perspektywie na inwestycje. W minionym roku zrealizowanych lub przygotowywanych zostały 22 inwestycje, w tym zadania drogowe, jak budowa nowej drogi, ulicy Krzemiennej, zakończenie przebudowy Ostrowieckiego Browaru Kultury, czy projekty związane z ekologicznym transportem miejskim. – Zlikwidowaliśmy MPK, powołaliśmy MZK i to jest coś, co jest historycznym wydarzeniem – podkreślał prezydent, dodają, że pozwala to inwestować w komunikację. Budowa nowej bazy MZK właśnie się rozpoczyna.
W 2019 roku na terenie przygotowanego przez gminę kompleksu inwestycyjnego przy ulicy Bałtowskiej swoje inwestycje prowadziły prywatne przedsiębiorstwa. Powstały dwie hale, na trzecim budowa rozpocząć się ma się wkrótce. – Klimat inwestycyjny, który tworzy gmina, należy traktować jak oczko w głowie. Powinniśmy na zewnątrz pokazywać, że warto w Ostrowcu inwestować – zaznaczał Jarosław Górczyński. – Najwięcej  środków z budżetu miasta idzie na dwa obszary, na pomoc społeczną i na edukacje i  oświatę. To oświata jest najważniejszą inwestycją. To inwestycje w oświatę przynosi najlepsze efekty, ale w dłuższej perspektywie – podkreślał.
Raport o stanie gminy wymienia też inwestycje w zieleń miejską, w ochronę powietrza i energię odnawialną, mówi o niskich kosztach gospodarki komunalnej dla mieszkańców, remontach w szkołach, dotacjach dla sportu, wydarzeniach kulturalnych, pierwszym sezonie otwartych basenów na Rawszczyźnie, opiece społecznej.
Jarosław Górczyński dziękował radnym i urzędnikom gminy i wszystkich jednostek.
Raport o stanie gminy będzie przedmiotem dyskusji radnych na kolejnej sesji w lipcu.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia