Samorządy regionu chcą pomocy finansowej od państwa

Od lewej: Krzysztof Gajewski, wiceprzewodniczący, Robert Jaworski, przewodniczący, Sławomir Kopacz, wiceprzewodniczący

Zarząd Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, do którego należą wszystkie samorządy powiatu ostrowieckiego, będzie domagał się od państwa konkretnej pomocy wobec problemów finansowych spowodowanych pandemią koronawirusa i wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami w funkcjonowaniu firm. Podnoszą, że od kondycji finansowej przedsiębiorców zależą ich budżety.

– Przedstawiciele wszystkich gmin naszego województwa, wszyscy zgodnie apelujemy do pana premiera o wprowadzenie tarczy antykryzysowej dla  samorządów. Sam sobie nie damy rady. Bez realnej pomocy finansowej rządu nie da się pokonać naszych problemów i odzyskać stabilności gospodarczej – mówi Krzysztof Gajewski, wójt Waśniowa i wiceprezes związku. Wyjaśnia, że wpływy do budżetów samorządów z udziału w podatkach PIT i CIT za pierwsze miesiące wprowadzonego stanu epidemii są mniejsze o około 40 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Jednocześnie, jak dodaje, gminy ponoszą wydatki, na które nie były przygotowane. Chodzi o m.in. konieczność wyposażania jednostek samorządu w środki dezynfekcyjne i ochrony osobistej. Dodatkowo większość gmin pomaga własnym przedsiębiorcom, wprowadzając dla nich różnego rodzaju ulgi, co też ma odbicie w budżetach.

Wczoraj, podczas telekonferencji zarząd przygotował wstępną treść pisma, które skierują do premiera oraz marszałków obu izb parlamentu. – Wcześniej wysłaliśmy taką ankietę do wszystkich gmin z prośbą o przekazanie dokładnych informacji o tym, jak kształtują się te dochody i wpływy do budżetu w poszczególnych jednostkach. Po analizie wszystkich ankiet, które do nas trafiły, możemy jednoznacznie stwierdzić, że jest zagrożenie utraty płynności finansowej przez jednostki – zaznacza Krzysztof Gajewski.
Do pisma załączone zostaną wszystkie ankiety z dokładnymi informacjami o kondycji finansowej samorządów. Będą wnioskować o zrekompensowanie im niedoborów w budżetach wynikających z mniejszych wpływów z podatków, a także o nie wyliczanie rządowych subwencji na przyszły rok na podstawie tegorocznych budżetów. Ostateczna treść pisma ma zostać skonstruowana do jutra. Nanoszone są ostatnie poprawki.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia