Inwestycje na ratunek lokalnej gospodarki

Miasto przyspiesza realizację zaplanowanych na ten rok inwestycji w Ostrowcu i w jednym czasie zamierza prowadzić 18 zadań za łączną kwotę 53 milionów złotych, z czego wkład własny to połowa tej kwoty, druga część to dofinansowanie rządowe lub unijne.
– Inwestujemy w różne dziedziny życia gospodarczego i kulturalnego oraz na terenie całego Ostrowca – mówił dziś na konferencji prasowej prezydent Jarosław Górczyński. – W mojej ocenie wyjście dziś z inwestycjami pozwoli zmniejszyć skutki bezrobocia i dać pracę lokalnym przedsiębiorcom jako wykonawcom lub podwykonawcom, bo na to pełnego wpływu nie mamy. Z drugiej strony pozwoli też uzyskać miastu bardzo dobre ceny, ponieważ w momencie, kiedy nikt nie inwestuje, ceny przetargów powinny być zadowalające inwestorów – zaznaczył.
Prezydent Górczyński, przedstawiając swoje plany jako kolejny element tzw. Bezpiecznika dla Ostrowca w czasach kryzysu, zwraca uwagę, że niektóre miasta borykają się teraz z problemami finansowymi i tną wydatki, czego Ostrowiec robić nie musi. – Za kwiecień na przykład miasta dostały o 40 proc. mniej pieniędzy z wpływów z podatków, co dla Ostrowca Świętokrzyskiego oznacza spadek o 2,4 miliony złotych tylko za kwiecień, licząc rok 2019 do obecnego 2020 roku. To są bardzo duże pieniądze. Przykładowo utrzymanie przedszkola pięcioodziałowego przy ulicy Jasnej kosztuje rocznie 1 milion 100 tysięcy – wyjaśnia.
Przetargi na wszystkie inwestycje mają zostać ogłoszone w ciągu maksymalnie dwóch tygodni. Wśród 18 zadań są m.in. te, które dotąd nie było priorytetowe, jak budowa Ogrodu Zdrowia na osiedlu Ogrody, czy modernizacja Skateparku. Ogłaszane na te zadanie przetargi nie były rozstrzygane z powodu zbyt dużych cen oferowanych przez firmy. Teraz miasto dołoży pieniędzy, jeżeli sytuacja się powtórzy. To także zadania drogowe. Oprócz inwestycji, na które miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszy Dróg Samorządowych, jak na przykład przebudowa Wardyńskiego, Prusa czy Ostrowieckiej, budowany już teraz będzie łącznik Chrzanowskiego w Furmańską ze ścieżkami rowerowymi, miejscami postojowymi przy Targowisku i uliczkami bocznymi. Projektowane będą także nowe inwestycje drogowe – dalsza przebudowa Miodowej, czy budowa ulicy Północnej. – Kolejnym przykładem jest remont, modernizacja, odbudowa niszczejącego budynku, który świadczył o przemysłowej kiedyś części Ostrowca Świętokrzyskiego. Budynek przy Osadowej 6, który dziś nie pełni żadnej funkcji mieszkalnej, chcemy odrestaurować, zachowując architekturę, która pokazuje dziedzictwo przemysłowe Częstocic. W tym budynku powstanie 8 mieszkań. Zagospodarowany zostanie także teren wokół niego – mówi Jarosław Górczyński.
W dziedzinie oświaty wyremontowana zostanie elewacja przedszkola nr 19. Doposażona zostanie szkoła nr 4, będą tam też drobne remonty. Podobnie także w 'trójce’ i 'jedynce’. Największą inwestycją będzie jednak – przyspieszona do realizacji – modernizacja budynku kina Etiuda z budową Centrum Tradycji Hutnictwa.
Jeżeli pojawią się oszczędności w przetargach, to gmina rozpocznie także kolejne przedsięwzięcia.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia