Woda za złotówkę także dla mieszkańców gminy Waśniów

Gmina Waśniów odpowiada na pogarszającą się sytuację mieszkańców i przedsiębiorców spowodowaną stanem epidemii koronawirusa. Wczoraj radni jednomyślnie przyjęli uchwały o obniżce cen wody dla wszystkich mieszkańców, w tym firm i gospodarstw rolnych do złotówki za metr sześcienny. Zdecydowali także o umorzeniu albo o rozłożeniu na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości gminnych.
– Sądzę, że będzie to stanowiło taką istotną pomoc dla mieszkańców oraz wszystkich podmiotów działających na terenie gminy w tym niełatwym okresie epidemii koronawirusa – mówi wójt Waśniowa Krzysztof Gajewski. Wyjaśnia, że wysokość dopłat za wodę została określona w taki sposób, żeby cena w każdej z taryf wynosiła brutto 1 złoty za metr sześcienny w maju i czerwcu. – Do 2 lipca mamy określoną taryfę i po tym czasie będziemy musieli przyjmować nowe stawki za wodę, już uzgodnione z Polskimi Wodami – dodaje wójt Gajewski. Wprowadzenie dopłat, biorąc pod uwagę pobór wody w analogicznym okresie roku poprzedniego, będzie gminę Waśniów kosztowało około 120 tysięcy złotych.
Umorzenia dotyczące użytkowania nieruchomości gminnych obejmie z kolei około 15stu firm. Ulga może zostać przyznana na cały okres okres trwania epidemii, a wnioski będą rozpatrywane indywidualnie. Przedsiębiorcy będą mogli je składać w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii i będą musieli wykazać związek pomiędzy wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a swoją działalnością.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia