Rekrutacja do przedszkoli 2020/2021

żródło: pixabay.com

Ponad 1200 miejsc w przedszkolach publicznych przygotowała gmina Ostrowiec. Od 2 marca rusza nabór wniosków, które można składać, m.in. do ośmiu placówek prowadzonych przez miasto.

– Oprócz tego mamy tez oddziały zero w wybranych szkołach. Miejsc jest dużo. Przyjmiemy wszystkie osoby zainteresowane nauką w naszych placówkach – mówi Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu.

Przypomnijmy, że prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim 3, 4 i 5- latkom. 6-latki obowiązkowo muszą podjąć naukę w przedszkolu lub zerówce. – Do przedszkola mogą chodzić także dzieci, które ukończyły 2,5 roku. Jednak tutaj decyduje liczba wolnych miejsc – mówi Aneta Stachurska, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 19 im. Jana Brzechwy.

Jeśli dziecko już chodziło do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Czas na to mają do 28 lutego. Natomiast jeśli dziecko idzie po raz pierwszy to musi wziąć udział w rekrutacji. – Cały miesiąc marzec to okres rekrutacji i składania wniosków. Następnie 9 kwietnia podajemy do informacji publicznej listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Bardzo ważny okres od 10 do 17 kwietnia, kiedy rodzice muszą przyjść do przedszkola i złożyć oświadczenie woli, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. Do tej konkretnej placówki. 21 kwietnia wywieszone zostaną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych – dodaje dyrektor Stachurska.

We wszystkich państwowych placówkach obowiązuje 5 odgórnych kryteriów przyjęć do przedszkoli. Oznacza to, że w pierwszej kolejności dostanie się dziecko z rodziny wielodzietnej, dziecko z niepełnosprawnością lub jeśli jego rodzice bądź rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością. Dziecko, które wychowuje tylko jeden rodzic, a także objęte pieczą zastępczą. Są również kryteria określone przez organ prowadzący. – Mamy tutaj zatrudnienie bądź prowadzenie działalności gospodarczej przez rodziców lub zatrudnienie rodzica/opiekuna, który samotnie wychowuje dziecko – za to są punkty. Inne kryterium to także rodzeństwo w przedszkolu, czyli kiedy brat lub siostra kandydata uczęszczają do danej placówki. Jest też deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki czyli powyżej 5 godzin dziennie – mówi dyrektor 'dziewiętnastki’.

Wnioski można składać do 31 marca, a otrzymać je można w wybranej przez nas placówce albo pobrać ze strony internetowej przedszkola. Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia