Jak żyje się w Ostrowcu? – badają urzędnicy

Około pięciuset mieszkańców Ostrowca zamierzają przepytać urzędnicy miejscy podczas badań focusowych na temat jakości życia w mieście. Ankiety wypełniać będą reprezentacje różnych grup zawodowych i wiekowych, w tym przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, uczniowie ósmych klas szkół podstawowych i szkół średnich. Od wczoraj badania przeprowadza czterech urzędników. Mają legitymacje urzędu miasta i ankietę ze szczegółowymi pytaniami do mieszkańców. – Dorosłych mieszkańców pytamy o to, jak im się żyje w Ostrowcu, jak spędzają wolny czas, czego im brakuje, zarówno przy np. prowadzeniu własnej działalności gospodarczej oraz w zakresie atrakcyjności terenów rekreacyjnych, rodzaju inwestycji, czy przedsięwzięć, które im się podobają, komunikacji w mieście, dostępności mieszkań, relacji z sąsiadami. Pytamy też, w jaki sposób chcieliby wspólnie działać, żeby poprawić ważne dla nich elementy funkcjonowania miasta – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca. Ankietę taką można także wypełnić drogą elektroniczną na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu.

Badania posłużą do opracowania Programu Rozwoju Lokalnego, dokumentu na wzór Strategii Rozwoju Miasta, który jest niezbędny w podjętych przez miasto staraniach o pozyskanie 10 milionów euro z programu 'Rozwój lokalny’. Ten finansowany jest Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarki. – W dokumencie tym zawarta będzie diagnoza stanu zastałego i na jej podstawie wyznaczone będę cele i kierunki rozwoju oraz propozycje konkretnych już zadań i przedsięwzięć, które można w ramach Rozwoju Lokalnego realizować – wyjaśnia wiceprezydent Smoliński.
Przypomnijmy, że program 'Rozwój Lokalny’ dotyczy małych i średnich miast. Z 213, które przystąpiły do pierwszego etapu konkursu Ostrowiec zakwalifikował się do drugiego etapu i razem z 54. miejscowościami powalczy o granty. Otrzyma je 15 miast, które przygotują najlepszy Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego. Wszystkie samorządy korzystają ze wsparcia ekspertów Związku Miast Polskich.
Ostrowiec, dzięki pozyskanym środkom, zamierza wprowadzić nowe, pilotażowe programy edukacyjne, rozwijające kreatywność i przedsiębiorczość uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także programy wspierania inwestora i nowych inwestycji.
Do zwiększenia atrakcyjności miasta dla osób do 30stego roku życia i zahamowania ich odpływu do większych ośrodków przyczynić się ma podniesienie oferty kulturalnej oraz inwestycje w poprawę przestrzeni publicznej.
Decyzja o wyborze 15stu zwycięzców zapadnie najwcześniej pod koniec tego roku.

 

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia