W gminie Waśniów powstaną kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków

źródło: Pipelife Polska

Gmina Waśniów pozyskała środki na budowę kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

W tym roku powstanie 100 nowych instalacji. Pieniądze w wysokości 1 mln 200 tysięcy złotych udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a wkład własny gminy wynosi prawie 300 tysięcy złotych.

– Budowa kanalizacji pozwala nam uporządkować gospodarkę wodno-ściekową, poprawia także stan czystości wód i gleb – mówi Krzysztof Gajewski, wójt gminy Waśniów i dodaje, że w chwili obecnej została ogłoszona przetargowa na przygotowanie dokumentacji. Następnie uruchomimy procedurę przetargową na realizację zadania.

Przetarg dotyczący dokumentacji rozstrzygnięty zostanie w połowie lutego. Wójt Gajewski podkreśla, że będą starali się jak najszybciej zakończyć wszelkie procedury i znaleźć wykonawcę, aby jeszcze w tym roku zakończyć zadanie, bo są już kolejne osoby zainteresowane skorzystaniem z tej technologii.
– Mamy już 180 nowych osób zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni na kolejny rok. dlatego chcemy zachować ciągłość inwestycyjną w tym zakresie – dodaje.

Przypomnijmy, że gmina Waśniów już od kilku lat wspiera mieszkańców w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, opłacając 75 procent kosztów tej instalacji i dbając tym samym o środowisko naturalne.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia