Od 5 miesięcy Ostrowiec czeka na rozstrzygnięcie przetargu na budowę obwodnicy

Kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę ostatniego etapu obwodnicy Ostrowca? Chodzi o odcinek od węzła Brezelia na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755, a zakończony na ul. Opatowskiej w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 9, będącej wylotem z Ostrowca w kierunku Opatowa i Rzeszowa.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kryj twierdzi, że przetarg rozstrzygnie się do końca lutego.
– Problem związany jest głównie z kwestiami finansowymi. W tej chwili dyrekcja kielecka analizuje dokumenty i mam nadzieję, że zgodnie z deklaracjami GDDKiA do końca lutego ten przetarg zostanie rozstrzygnięty. – mówi poseł Kryj.
Terminu końca lutego, o którym mówi poseł Kryj, nie potwierdza nam kielecki oddział GDDKiA. Rzecznik prasowy Małgorzata Pawelec informuje, że 'procedura jest w toku’, a z końcem lutego mija termin do jakiego wykonawcy, biorący udział w przetargu wyrazili zainteresowanie podpisaniem umowy.
'Wszystkie oferty złożone w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego przekroczyły kwotę, jaką wykonawca przeznaczył na realizację zadania. Stąd wynikała konieczność, m.in. analizy możliwości sfinansowania inwestycji. Decyzja w sprawie przetargu zostanie podjęta niezwłocznie po zakończeniu wspomnianej analizy – pisze w odpowiedzi mailowej Małgorzata Pawelec.
Przypomnijmy, że analiza trwa już od pięciu miesięcy, bo oferty wykonawców otwierano we wrześniu 2019 roku. Było ich sześć. Najniższa opiewa na kwotę o 5 milionów wyższą niż zakładał budżet kieleckiej GDDKiA, czyli 48 milionów złotych. W pierwszym przetargu oferty były jeszcze droższe. Przekraczały planowany budżet na obwodnicę o około 20 milionów złotych.
Poseł Kryj dopytywany, gdzie i jak ostrowieccy parlamentarzyści i on sam lobbują za tym, by pozyskać brakujące środki stwierdził, że nic więcej nie ma do powiedzenia poza tym, że 'jest w stałym kontakcie z dyrektorem kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dyrektorem generalnym’.
Tymczasem cierpliwość tracą ostrowieccy samorządowcy. Na wtorkowej sesji Rady Miasta wszyscy radni obecni na obradach podpisali się pod apelem w sprawie szybkiego rozstrzygnięcia przetargu. Ten ma trafić do dyrektora generalnego GDDKiA.
– Każda próba przypomnienia o tym bardzo ważnym problemie jakim jest brak decyzji w sprawie budowy jest godny podkreślenia. Odcinek ten ułatwiłby życie nie tylko kierowcom przemierzającym nasze miasto i jego okolice, ale także mieszkańcom ulic Zygmuntówki, Sandomierskiej czy Opatowskiej – mówi Mariusz Łata, radny klubu KWW Jarosława Górczyńskiego, jeden z pomysłodawców apelu.
A sama budowa obwodnicy Ostrowca planowana była w systemie 'zaprojektuj i wybuduj’, co miało przyspieszyć jej realizację. Gotowa miała być w ciągu 39 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą.
Oprócz samej jezdni między węzłem Brezelia i ulicą Opatowską powstać ma także wiadukt nad drogą powiatową łączącą Denkówek i Jędrzejów, dwa mosty oraz rondo w miejscu włączenia nowego przebiegu drogi nr 9 w istniejącą trasę.
/bart/

Pełna treść apelu:

Podziel się

Ważne wydarzenia