Remondis przegrał przetarg na wywóz odpadów

Konsorcjum firm Fart BIS i Fart z Kielc złożyło najkorzystniejszą ofertę na wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu na najbliższe dwa lata – uznała komisja przetargowa. O realizację zamówienia zabiegał jeszcze Remondis, jednak swoje usługi wycenił na ponad 7 mln. więcej niż Fart.

Jak mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca, umowę z firmą będą mogli podpisać 13/14 listopada po uprawomocnieniu się postępowania.
Kielecki Fart w Ostrowcu nie ma jeszcze żadnego biura. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów uruchomią przy ulicy Samsonowicza, tam też najpewniej powstanie punkt obsługi interesanta. Tabor, jakim w ofercie zadeklarowali się odbierać śmieci ma być nowy, pochodzący z 2017-2018 roku. Szczegóły współpracy gmina i zwycięska firma mają opracować jeszcze przed 1 stycznia. – Listopad i grudzień będą dla nas czasem intensywnej pracy – zapowiada wiceprezydent Smoliński. – Chcemy, żeby wykonawca świadczył swoją usługę zgodnie z postępowaniem przetargowym, a więc wszelkie odejścia od norm, które zostały zapisane zarówno w umowie, jak i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będziemy rozpatrywali pod kątem kar umownych – podkreśla.
Oferta złożona przez firmę Fart zakłada także edukację ekologiczną, dodatkową usługę odbierania odpadów wielkogabarytowych i mycie pojemników raz w roku.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia