Joanna Gałęzia poprowadzi finanse szpitala powiatowego

Joanna Gałęzia, była dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grabowieckiej została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw finansowych ostrowieckiego szpitala. Jest to zastępstwo, ponieważ dotychczasowa dyrektor finansowa – Aldona Jarosińska przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Dyrekcja szpitala powiatowego ogłosiła także konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych. Kandydat musi spełniać przede wszystkim dwa wymagania – posiadać tytuł zawodowy lekarza specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny oraz posiadać co najmniej 8 letni staż pracy.
Obecnie obowiązki zastępcy dyrektora ds. medycznych pełni lek. med. Ewelina Kędziora.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia