Nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało zmiany dotyczące egzaminów na prawo jazdy.
Resort chce, by egzaminator miał maksymalnie 9 egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. B w ciągu jednego dnia i miał nie więcej niż jeden egzamin praktyczny na godzinę.Egzamin na prawo jazdy będzie – także dzięki temu – wyznaczany na konkretną godzinę. Do tej pory podawana godzina była tylko orientacyjna.

Jak podkreśla Jerzy Brożyna, kierownik ostrowieckiego oddziału WORD wprowadzone zmiany na pewno wpłyną pozytywnie na przebieg egzaminów.
– Prawie w każdym ośrodku była jakaś różnica w ilości osób egzaminowanych przez egzaminatora.
W związku z tym aby to uściślić wprowadzono te zmiany dzięki czemu wszyscy mają jednakowe szanse.
W naszym przekonaniu jako egzaminatorów bardzo dobrze, że je wprowadzono i dodaje, że wydłużający się czas oczekiwania na egzamin zwiększał stres u zdających, co często przekładało się na rezultat.

Zmiany dotyczące pracy egzaminatora i wyznaczania konkretnych godzin egzaminu – wejdą w życie
1 stycznia przyszłego roku.

/paw/

Ważne wydarzenia