Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdzi wydanie dotacji w Klubie Świt w Ćmielowie

źródło zdjęcia: BIP Ćmielów

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przyjrzy się budżetowi gminy Ćmielów, w tym wydatkowaniu dotacji przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Świt – dowiadujemy się z pisma RIO, które jest odpowiedzią na wniosek grupy mieszkańców oczekujących wyjaśnienia, czy nie została naruszona dyscyplina finansów publicznych i czy dotacja z gminy była wydana gospodarnie przez Zarząd Świtu Ćmielów.

RIO przeprowadza kontrole w jednostkach samorządowych raz na 4 lata, a w Ćmielowie odbędzie się w tym roku. 'Najbliższa kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy Ćmielów zostanie przeprowadzona w bieżącym roku w IV kwartale, a wskazane zagadnienie zostanie objęte zakresem czynności kontrolnych – czytamy w piśmie podpisanym przez z-cę prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przypomnijmy, że burmistrz Ćmielowa Joanna Suska zleciła własną kontrolę w Klubie Świt. Ta nie wykazała nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji przekazanej z budżetu gminy. Ale nie odpowiedziała na podstawowe pytanie, jak to możliwe, że w ciągu pół roku obecny zarząd Klubu wydał ponad 80 proc., dotacji i praktycznie nie ma środków na dalsze funkcjonowanie.
Kontrola z urzędu gminy potwierdziła, że w ciągu czterech miesięcy aż 33 tys. 860 zł poszło na nagrody dla zawodników, choć nie ma informacji za co były przyznawane i według jakich zasad.
Poprzedni zarząd Klubu w ubiegłym roku dysponował dotacją z gminy w wysokości 86 tys. zł i w ciągu całego roku na nagrody przeznaczył ok. 25 tys. zł. Obecny otrzymał 115 tys. zł dotacji z budżetu Ćmielowa. Z tego, do połowy roku wydał już ponad 80 tys. i do uregulowania miał ok. 16 tys. zł zobowiązań.
/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia