Krzemionki na liście UNESCO. Czy wykorzystamy szansę? Debata w Radiu Ostrowiec

Powiat będzie rozmawiał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządem województwa świętokrzyskiego o możliwościach współprowadzenia Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki po wpisaniu obiektu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. – Na pewno już w lipcu rozpoczniemy rozmowy w ministerstwie kultury, a także u marszałka województwa, bo na pewno to będzie współprowadzenie albo współfinansowanie, albo określenie jeszcze jakiś innych zadań – zapowiedziała Marzena Dębniak podczas debaty w Radiu Ostrowiec.
W debacie o szansach i wyzwaniach jakie stoją przed lokalnymi władzami po wpisaniu Krzemionek na listę UNESCO udział wzięli także Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kielcach, Adam Jarubas, były marszałek województwa świętokrzyskiego i poseł Parlamentu Europejskiego, Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca, Włodzimierz Szczałuba, wieloletni dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego, Artur Jedynak, archeolog i pracownik naukowy tego muzeum oraz Piotr Lichota, twórca Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.
Uczestnicy debaty zgodnie twierdzili, że powiat sam nie udźwignie odpowiedzialności za wykorzystanie szansy, jaka pojawiła się dla regionu – zwłaszcza ze względów finansowych. – Musi być połączenie sił samorządu województwa i sił centralnych, bo bez tego, powiat w aktualnej sytuacji finansowej, nie jest w stanie tego poprowadzić –
mówił prezydent Górczyński.
Poseł Adam Jarubas przypomniał dobre – jego zdaniem – przykłady współpracy ministerstwa i samorządu dla zabytków na terenie województwa świętokrzyskiego. – Muzeum Narodowe w Kielcach jest taką instytucją wpółprowadzoną przez ministra i marszałka. Niedawno też, Muzeum Archeologiczne w Wiślicy zostało objęte kuratelą ze strony ministra w postaci utworzenia tam filii Muzeum Narodowego i przygotowując dotacje na dany rok w większym stopniu uwzględnia potrzeby tej jednostki – zauważył.
Zwolennikiem całkowitego przekazania Krzemionek pod zarząd Ministerstwa Kultury nie jest Włodzimierz Szczałuba. – Powiat włożył ogromy wysiłek w rozwój tej instytucji – podkreślił, zaznaczając, że warto rozważyć model współprowadzenia i współfinansowania Krzemionek.
O tym, że musi powstać strategia działania na rzecz właściwego zarządzania, ale także promocji obiektu i budowania jego marki na świecie mówiła Małgorzata Wilk-Grzywna, dyrektor ROT. I na antenie Radia Ostrowiec złożyła deklarację. – Myślę, że ciągu kilku dni możemy zorganizować w Krzemionkach spotkanie z zespołem także zewnętrznych ekspertów, którzy pomogą w określeniu planu marketingowego. W pierwszej kolejności należy zbadać na ile znana, rozpoznawalna i postrzegana jest marka Krzemionek. Dopiero w oparciu o tę wiedzę możemy budować strategię – mówiła, podkreślając, że obiekty wpisane na listę UNESCO notują średnio około 40. procentowy przyrost turystów, a w wielu krajach funkcjonują biura turystyczne specjalizujące się w organizacji wycieczek do miejsc wpisanych na listę UNESCO. – Warto przygotować dla nich specjalną ofertę. Krzemionki będą teraz lokomotywą i należałoby tymi działaniami promocyjnymi odpowiednio zarządzać. Najlepszą pomysłem byłoby powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej – podkreśliła.
– To jest nasz moment – mówił Artur Jedynak, archeolog i pracownik naukowy muzeum, który od początku pracował przy wniosku o wpisanie zespołu krzemionkowskiego na listę UNESCO. Zwrócił uwagę, że rozwój turystyczny musi być kontrolowany tak, by nie stał w konflikcie z obowiązkiem ochrony obiektu. – Prowadząc działania promocyjne, udostępniające musimy to robić tak, żeby temu obiektowi nie zaszkodzić. Są różne sposoby udostępniania. Czasami także wirtualne. Nie musimy wszędzie wprowadzać turystów, bo to nigdy nie służy ochronie obiektu. Chodzi o to, żeby możliwie najlepiej przedstawić obiekt – wyjaśniał.
Piotr Lichota podkreślił, że decyzja Światowego Komitetu Dziedzictwa to wielka szansa na rozwój gospodarczy powiatu ostrowieckiego i całego regionu świętokrzyskiego. – Musimy się zastanowić co dokładnie chcemy osiągnąć przez to, że jesteśmy w UNESCO. Czy chcemy tylko zabezpieczyć to dziedzictwo światowe, czy je dobrze sprzedać? – pytał. – Przede wszystkim to pierwsze, a potem to drugie – odpowiedział Artur Jedynak. – Ja się zgadzam, że ten obiekt bezwzględnie trzeba chronić. Pytanie brzmi czy tylko chronić, czy umiejętnie chroniąc, także wykorzystać dla rozwoju? Wydaje mi się, że sztuką jest wprowadzić w bezcenny, dziewiczy teren turystów, bez naruszenia jego tkanki, dobrze go oznakowując, tworząc odpowiednią infrastrukturę wokół, tak jak dzieje się w wielu parkach narodowych na świecie – mówił. Podkreślał, że ważne jest, by 'mieć marzenia i wizje rozwoju’ i nie dać się ograniczyć przez myślenie teraz o Krzemionkach tylko przez pryzmat kosztów. – Musimy szukać przy współpracy wielu środowisk różnych możliwości finansowania, musimy wykorzystać szansę, którą dał nam wpis na listę UNESCO – zachęcał.
Oprócz deklaracji przeprowadzenia warsztatów z udziałem ekspertów jak teraz budować strategię promocji Krzemionek – jaką złożyła dyrektor ROT-u swoją deklarację złożył także europoseł Adam Jarubas. Na antenie podchwycił propozycję zorganizowania w Parlamencie Europejskim wystawy promującej Krzemionki. – Zaangażuję w to siły swoje i swoich współpracowników – powiedział.
Debata o Krzemionkach będzie jeszcze trwać. Goście Radia Ostrowiec przyznali jednak, że potrzeba też szybkich i przemyślanych działań.
– Na pewno zrobimy wszystko, żeby nie zaprzepaścić naszych 5 minut – podsumowała starosta Dębniak.

/mag, joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia