„Tydzień bez podręczników” w „Szkole z Pasją”

W Zespole Edukacyjno – Przedszkolnym 'Szkoła z Pasją’ w Ostrowcu rozpoczął się 'Tydzień Bez Podręczników’.

– Inicjatywa ma na celu pokazanie, że nauka może być ciekawa i efektywna, bez użycia podręczników – podkreśla Katarzyna Cukierska, dyrektor szkoły. – Uczeń musi być zaangażowany w lekcję, mieć wewnętrzną motywację, a nauczyciel musi inspirować, a nie tylko odpytywać i sprawdzać – podkreśla.

Katarzyna Zapalska, wicedyrektor szkoły i nauczycielka matematyki tłumaczy, że podczas zajęć bez podręczników wiedzę 'przekazują w sposób praktyczny’ – Uczniowie podczas lekcji nie korzystają z podręczników. Lekcje prowadzimy na przykładach życia codziennego. Staramy się pokazać, że wiedza, którą zdobywają przydaje się w codziennym życiu. Jeśli w programie mamy dodawanie, mnożenie to uczymy się tego na przykładzie zakupów w sklepie. Jeśli obliczanie powierzchni to mierzymy meble, przestrzenie szkolne i w ten sposób wiedzę teoretyczną przekładamy na praktyczne umiejętności – wyjaśnia.

Maja, uczennica IV klasy podkreślała, że takie lekcje są „lepsze, bo nauczyciele nie zadają prac domowych”.  Uczniowie chwalili także to, że zajęcia są dużo ciekawsze i nie nużą.  Choć tydzień bez podręczników dopiero się zaczął, uczniowie mówią, że chcieliby, żeby „tak było zawsze”. \

Dyrektor Cukierska zapowiada, że po zakończeniu tygodnia przeanalizują efekty takiej formy nauczania. – Jeśli będą pozytywne nie wykluczamy, że zajęcia w takiej postaci będą odbywały się częściej – podkreśliła.

Podziel się

Ważne wydarzenia