Rafał Lipiec już nie jest dyrektorem ostrowieckiej lecznicy

Rafał Lipiec nie kieruje już ostrowieckim szpitalem. Ze stanowiska dyrektora naczelnego odchodzi za porozumieniem stron. Informację tę przed kilkoma minutami potwierdził Radiu Ostrowiec Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego. Dodał, że Rafał Lipiec formalnie będzie zatrudniony do 31 marca, ale nie będzie świadczył pracy.

Przypomnijmy, że władze starostwa powiatowego w Ostrowcu podjęły już raz próbę jego odwołania, kierując do Rady Miejskiej w Starachowicach wniosek o wyrażenie zgody na jego odwołanie, ale radni takiej zgody nie wyrazili. Rafał Lipiec jest radnym miejskim w Starachowicach i bez zgody tej rady nie można go zwolnić. Drugi wniosek miał stanąć na sesji 25 stycznia.
Marzena Dębniak wielokrotnie podkreślała, że Rafał Lipiec 'nie daje gwarancji podjęcia jakichkolwiek działań naprawczych w stosunku do straty jaką wygenerował szpital’.
Strata, jaką w 2018 roku wygenerował zarządzany przez Rafała Lipca szpital przekracza gigantyczną kwotę 16,5 mln. zł, a zadłużenie lecznicy na koniec roku sięgnęło 69 milionów. W 2020 roku starostwo powiatowe będzie musiało pokryć dług szpitala w wysokości 12 milionów.

Jak dowiedziało się Radio Ostrowiec obowiązki dyrektora naczelnego od dziś do czasu rozstrzygnięcia konkursu pełnić będzie Aldona Jarosińska, zastępca dyrektora do spraw finansowych lecznicy.
Uchwałę o powierzeniu jej obowiązków dyrektora naczelnego zarząd powiatu podjął na wczorajszym posiedzeniu.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia