Sekretarz powiatu na wypowiedzeniu

źródło zdjęcia: ostrowiecki.eu

Grzegorz Połeć, sekretarz powiatu na trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Złożył je dziś – po rozmowie ze starostą Marzeną Dębniak, która wypowiedzenie przyjęła. Przez ten czas nie będzie świadczył pracy.

Po ustaniu stosunku pracy ogłoszony zostanie konkurs na wolne stanowisko, ale – jak informuje starosta Dębniak – nastąpią zmiany w strukturze organizacyjnej.
– Wprowadzimy taki układ, jaki jest w urzędzie miasta, gdzie sekretarz jest jednocześnie naczelnikiem wydziału organizacyjnego – mówi.
– Oszczędzamy dzięki temu jedno stanowisko pracy i to wysokopłatne – podkreśla starosta Dębniak.
Pełnomocnictwa niezbędne do sprawowania obowiązków sekretarza starosta przekazała Łukaszowi Witkowskiemu, który wraz z nią przeszedł z urzędu miasta do starostwa powiatowego i od początku kadencji pełni obowiązki naczelnika wydziału organizacyjnego.
Grzegorz Połeć był sekretarzem powiatu ostrowieckiego od lipca 2015 roku.
/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia