Pierwsza sesja nowej kadencji w Waśniowie

Wczoraj w Waśniowie odbyła się pierwsza uroczysta sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023 , na której ślubowanie złożyli radni. Ślubowanie złożył także wójt Krzysztof Gajewski, który tę funkcje pełni od początku istnienia samorządu.

Przypomnijmy, że w tegorocznych wyborach samorządowych nie miał kontrkandydatów i uzyskał 73. procentowe poparcie mieszkańców. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący rady. Został nim dotychczasowy przewodniczący Mirosław Chamera, który był jedynym kandydatem na to stanowisko, a funkcję tę pełni od 2002 roku. Wiceprzewodniczącą rady po tajnym głosowaniu została wybraną Danuta Serwicka, która również tę funkcję pełniła w zeszłej kadencji. Przypomnijmy, że w 15 osobowej radzie, 12 przedstawicieli ma komitet wójta Gajewskiego. Pozostali trzej rani to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.
/bart/

Ważne wydarzenia