OHP w Kielcach rekrutuje

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach prowadzi rekrutację młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2017/2018.

Nabór odbywa się do gimnazjów i szkół zasadniczych zawodowych z nauką zawodu w Kielcach, Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach.
Równolegle prowadzony jest również nabór na tzw. kursy zawodowe – aż 28 różnych kursów takich jak: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, monter zabudowy wnętrz.
Pomocą w wyborze zawodu mają służyć utworzone w tym celu punkty, jeden z nich znajduje się w Ostrowcu, to Młodzieżowe Centrum Kariery.
Ponadto w planach jest także utworzenie samodzielnej jednostki Ochotniczego Hufca Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadzone są rozmowy ze starostwem powiatowym i lokalnymi przedsiębiorcami.

Ważne wydarzenia