Centrum Krajoznawczo-Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana