Nowe przystanki z udogodnieniami mają pojawić się w Ostrowcu. Mieszkańcy wypowiedzieli się w ankiecie

Fot. archiwum

274 osoby wzięły udział w ogłoszonych przez gminą Ostrowiec konsultacjach społecznych dotyczących komunikacji miejskiej.

Takie rozpoznanie preferencji mieszkańców było niezbędne do wniosku w ramach projektu „Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów”, w którym samorząd ubiega się o 13 milionów złotych dofinansowania.

– Większość mieszkańców oceniła pozytywnie jakość komunikacji, zwróciła uwagę na to, że jej stan w ostatnim okresie rzeczywiście się poprawił. Ale w dalszym ciągu mówią o tym, że należy zwiększyć częstotliwość jazdy autobusów. Na pewno po zakończeniu remontów głównych ulic w mieście zostanie ona zmodyfikowana i być może zostaną utworzone nowe, dodatkowe linie, które będą również kursowały na innych niż obecnie trasach – mówi Dominik Smoliński, naczelnik wydziału planowania i rozwoju w urzędzie miasta.

Zdecydowana większość osób, które wypełniły ankietę, ponad 87 procent wypowiedziała się za jednoczesnym pozostawieniem ceny biletu kupowanego z Ostrowiecką Kartą Komunikacyjną na poziomie 1,50 złotych.

– Będziemy też chcieli wyposażyć kolejnych 49 miejsc na terenie miasta w nowe przystanki, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, a także wybudować 7 miejsc obsługi dla rowerzystów, z monitoringiem.

Przystanki w nowych lokalizacjach umożliwiać schowanie się, także osobom na wózkach lub dzieciom w wózkach, będą wyposażone w uchwyty lub poręcze do wstawania. Wiaty będą zasilane energią z instalacji fotowoltaicznych. Stanie też kilka „zielonych przystanków” z posadzonymi roślinami i zbiornikami na wodę deszczową. W 36 miejscach staną tablice dynamicznej informacji pasażerskiej wyświetlające informacje o odjazdach autobusów, z funkcją głośnomówiącą dla osób z dysfunkcją wzroku po naciśnięciu przycisku na słupie. W udogodnienia dla niepełnosprawnych będą też wyposażone trzy ostatnie autobusy, które jeszcze ich nie mają.

W ankiecie mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się, czy chcą w Ostrowcu płatnej strefy parkowania. 167 osób jest temu pomysłowi przeciwnych, ale, jak mówi Dominik Smoliński: – Jeśli otrzymamy dofinansowanie, być może taka strefa będzie rozważana. Miałaby wymusić rotację miejsc parkingowych w Śródmieściu, ale decyzję w tej sprawie będzie podejmowała rada miasta.

Ostrowiec nie czeka na ogłoszenie, które projekty otrzymają dofinansowanie, które ma nastąpić pod koniec września i już ogłosił przetarg na zakup nowych wiat przystanków i tablic dynamicznej informacji pasażerskiej. Rozstrzygnięcie także we wrześniu.

/sla/

Ważne wydarzenia