Drogi Wiktoryn-Podgórze, Kunów-Janik i ulica Mickiewicza idą do remontu. Powiat ma już wykonawców

Do remontu i przebudowy pięciu ważnych dróg w powiecie przygotowuje się starostwo powiatowe. Przetargi na pierwsze trzy zadania właśnie są rozstrzygane, na dwa kolejne ogłoszono zamówienia.

W czwartek, 9 listopada podpisana zostanie umowa na remont ponad 3-kilometrowego odcinka drogi od granicy z powiatem opatowskim w Wiktorynie do skrzyżowania dróg powiatowych w Podgórzu w gminie Ćmielów. – To bardzo ważna droga dla układu komunikacyjnego, a jej stan jest już bardzo zły. W ciągu ostatnich trzech lat staraliśmy się już pięć razy o dotacje z różnych programów rządowych, ale dopiero teraz, za szóstym razem udało się uzyskać dofinansowanie – przypomina Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.

Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni, budowę poboczy, zjazdów do posesji z odtworzeniem rowów melioracyjnych. Samorząd na realizację zadania o wartości blisko 4 milionów 240 tysięcy złotych pozyskał 60-procentową dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wkładem własnym po połowie podzieli się z gminą Ćmielów. – Dzięki takiej współpracy z gminami jesteśmy w stanie zrobić więcej, wykonać większe inwestycje w wielu różnych miejscach, a potrzeby zawsze są duże – podkreśla Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki.

Na takich samych zasadach do remontu blisko 3-kilometrowej drogi z Kunowa do Janika dołoży się samorząd Kunowa. To zadanie będzie łącznie kosztować ponad 3 miliony 650 tysięcy złotych i również otrzymało 60-procentową dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Blisko jest już także podpisania umowy na przebudowę 400-metrowego odcinka ulicy Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza. – Tak, jak już wcześniej zapowiadaliśmy, tej inwestycji nie rozpoczniemy podczas trwającego remontu ulicy Sienkiewicza. Ulica ta ma być gotowa na początku przyszłego roku. W umowie z wykonawcą remontu ulicy Mickiewicza znajduje się więc zapis, że plac budowy zostanie przekazany nie wcześniej niż w marcu tego roku, a wykonawca będzie miał 4 miesiące na jej zakończenie – przypomina naczelnik Mroczek. Ta inwestycja będzie kosztowała blisko 3,5 miliona złotych, a 2 miliony pochodzi z budżetu państwa.

Samorząd czeka jednocześnie na oferty na dwa kolejne zadania drogowe – remont drogi w Brzóstowej w gminie Ćmielów od skrzyżowania z drogą wojewódzką do szkoły i przebudowy niewyremontowanego jeszcze odcinka ulicy 11 Listopada w Ostrowcu od ulicy Ogrodowej do Chrzanowskiego. Ma być on wykonany w takim samym standardzie, co wcześniejszy, już zakończony od Ogrodowej do Samsonowicza.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia