Kara UOKiK dla Celsa Huta Ostrowiec

fot. Celsa Huta Ostrowiec

Celsa Huta Ostrowiec została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za opóźnienia w płatnościach dostawcom.

– Od początku tego roku wydałem 30 decyzji w sprawach zatorów płatniczych. Na 16 przedsiębiorców nałożone zostały kary finansowe o łącznej wysokości ponad 20 milionów złotych. 14 spółek uniknęło sankcji pieniężnej, ponieważ same były poszkodowane w wyniku zatorów płatniczych – poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny

Urząd nałożył kary w wysokości od 165 tysięcy do 7,5 miliona zł. Ostrowiecka Celsa została ukarana drugą co do wielkości karą, która wynosi 3 miliony.
Wyższa karę otrzymała jedynie spółka FCA Polska, zajmująca się produkcją samochodów, między innymi marki Fiat.

Szymon Czechowski, dyrektor prawny i do spraw relacji zewnętrznych Celsy w odpowiedzi e-mailowej na pytania Radia Ostrowiec stwierdził, że 'Huta nie uchybiła przepisom’.
Dodał, że procedura UOKiK-u wciąż jest w toku i do czasu prawomocnego zakończenia postępowania spółka nie chce jej komentować.

/mjk/

Podziel się

Ważne wydarzenia