Wiceprezydent Artur Łakomiec pokieruje miastem. Prokuratura Krajowa zawiesiła w obowiązkach prezydenta Jarosława Górczyńskiego

Prokuratura Krajowa nie wskazała w swoim postanowieniu okresu, na jaki Jarosław Górczyński ma być zawieszony w obowiązkach prezydenta miasta.
– To rodzi zdecydowane, negatywne skutki nie tylko wobec samej osoby prezydenta, ale także miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – mówi mecenas Beata Woch, obrończyni Jarosława Górczyńskiego.

I dodaje: – Można sobie wyobrazić sytuację, że takie bezterminowe zawieszenie w czynnościach w żaden sposób nie ogranicza prokuratury w przewlekłości prowadzonego postępowania. A to oznaczałoby generowanie negatywnych skutków w zakresie uciążliwości takich środków. Mam jednak nadzieję, że weryfikacja tego postanowienia przez niezawisły sąd przyniesie jego korektę.

Prezydent Ostrowca dziś (wtorek 28 marca) postanowieniem śląskiej Prokuratury Krajowej został zawieszony w pełnieniu obowiązków.

– Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach z uwagi na bezpośredni związek zarzutów korupcyjnych z pełnioną przez podejrzanego funkcją prezydenta miasta, zastosował wobec Jarosława G. środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych. Ponadto prokurator zastosował wobec Jarosława G. poręczanie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz dozór policji – mówił Radiu Ostrowiec prokurator Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

Mecenas Woch zapowiada złożenie do sądu zażalenia na postanowienie prokuratury. Tłumaczy, że prokurator nie wskazał w nim argumentów, które uzasadniałyby zastosowanie środków zapobiegawczych wobec Jarosława Górczyńskiego.

– Argumenty prokuratury w uzasadnieniu tego postanowienia to są dokładnie tożsame z tymi, które były we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. A to sąd jednoznacznie zdyskredytował swoim orzeczeniem o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania i niezastosowaniu jakichkolwiek innych środków zapobiegawczych w stosunku do prezydenta Ostrowca – podkreśla mecenas Woch.
Na złożenie zażalenia obrona ma 7 dni. Nie ma określonego terminu w jakim sąd musi je rozpatrzyć.

– Jak można spodziewać się po doświadczeniach z rozpoznawania zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach to mam nadzieję, że będzie to termin stosunkowo szybki – mówi obrończyni Jarosława Górczyńskiego.
Przypomnijmy, że 14 marca CBA zatrzymało prezydenta Ostrowca. Po przesłuchaniu w prokuraturze w Katowicach usłyszał 5 zarzutów korupcyjnych, dotyczących przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 40 tys. zł.
Mimo wniosku prokuratury sąd – najpierw rejonowy, a potem okręgowy – odmówił zastosowania wobec Jarosława Górczyńskiego aresztu tymczasowego.
Po tym na stronie CBA pojawił się film, na którym widać jak zamazana postać przekazuje pieniądze prezydentowi Ostrowca, którego sylwetka także jest zamazana. Ujęcia obejmują trzy takie sytuacje. Nie słychać głosów, są za to napisy. Jeden z nich brzmi „To na działkę”. Nie wiadomo z jakiego okresu jest nagranie. Prokuratura Krajowa odmówiła informacji, dotyczących opublikowanych nagrań.
Sam prezydent Górczyński zapewnia, że jest niewinny. „Kluczowe znaczenie ma polityczne tło sprawy, rzekome zdarzenie sprzed wielu lat ponownie wybucha przed wyborami. Ostatnio, przez lata, prowadzone przeciwko mnie postępowanie zakończyło się trzema wyrokami stwierdzającymi niewinność. Jestem przekonany, że czeka mnie ta sama droga, w której prawda zwycięży!” – pisał prezydent Ostrowca w stanowisku rozesłanym mediom po decyzji sądu o odmowie tymczasowego aresztu.

Obowiązki prezydenta miasta przejmuje pierwszy zastępca Artur Łakomiec. Dziś był na urlopie.

/joge, mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia