„Ukraina przed wiekami” w Pałacu Wielopolskich – gratka dla miłośników historii i archeologii

Fot, Muzeum Historyczno- Archeologiczne

Ukraina przed wiekami” to wystawa proponowana przez Muzeum Historyczno- Archeologiczne w Ostrowcu, której wernisaż odbędzie się w niedzielę w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach.

Wystawa przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie przedstawia zabytki odkryte na ziemiach współczesnej Ukrainy, a gromadzone przez krakowskie muzeum od połowy XIX wieku do II wojny światowej. Zaznajamia z różnorodnością i bogactwem kulturowym sąsiada Polski, z którego obywatelami od lat spotykamy się codziennie w przestrzeni publicznej, w miejscach pracy, a coraz częściej także w życiu prywatnym.

– Na „Ukrainie przed wiekami” są wystawione dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego, przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne – mówi Radosław Liwoch z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, kustosz wystawy. – Wyroby kamienne, mamy takie dwie piękne siekiery, które prawdopodobnie z terenu Krzemionek zawędrowały aż pod Kijów.

Ekspozycję dopełniają niemal artystyczne ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz krótkie teksty wzbogacone cytatami obficie zaczerpniętymi z dzieł dawnych autorów: Herodota, Jordanesa, Nestora i innych.

– Nie tylko fascynaci archeologii, ale ludzi ogólnie zainteresowani historią, powinni znaleźć coś dla siebie. Na przykład zabawne cytaty z tekstów źródłowych. Dla miłośników archeologii mamy ponad 400 eksponatów, figurki, biżuterię, militaria i ceramikę, w tym antyczną grecką – dodaje Radosław Liwoch.

Wernisaż odbędzie się o godzinie 16. Wstęp jest wolny, a Radio Ostrowiec objęło wystawę patronatem medialnym.

/sla/

Podziel się

Ważne wydarzenia