Bogaty w wydarzenia Tydzień Mediacji w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu

Trwa Tydzień Mediacji, organizowany w sądach w całym kraju z okazji przypadającego 20 października Międzynarodowego Dnia Mediacji. Można porozmawiać z mediatorem, są tez warsztaty dla samorządowców, młodzieży i webinary on-line.

Wydarzenia, które organizują poszczególne jednostki, mają promować ideę mediacji, jako pozasądową formę rozstrzygania sporów. Takie wydarzenia prowadzi również Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim. – Mediator i jak, czyli koordynator do spraw mediacji pełnimy w tym tygodniu dyżury telefoniczne, organizowane są też spotkania informacyjne, podczas których można uzyskać bliższe informacje o przebiegu, kosztach i skutkach postępowania mediacyjnego – informuje sędzia Dariusz Barczak, koordynator do spraw mediacji w ostrowieckim sądzie. Podkreśla, że mediacja bywa najkorzystniejszą formą rozstrzygania sporów dla jej stron. – Coraz częściej sprawy są przez nas, sędziów kierowane do mediacji i około 50-60 procent z nich kończy się ugodą – dodaje, podkreślając, że nie wszystkie postępowania mediacyjne są przecież inspirowane przez sąd. – Ugoda, która jest wypracowana w zakresie na przykład sporu cywilnego przed mediatorem, może być później zatwierdzona przez sąd, ale może być to także umowa pomiędzy stronami i sąd nie będzie kompletnie potrzebny – mówi sędzia Barczak.

Tydzień mediacji w ostrowieckim sądzie rejonowym to nie tylko konsultacje z mediatorem. Organizowane są także spotkania poświęcone mediacji dla samorządowców, warsztaty dla młodzieży szkolnej z symulacją rozprawy sądowej. – Myślę, że porównanie rozprawy sądowej i mediacji pozwoli zrozumieć, że często mediacja jest lepszym, tańszym i bardziej efektywnym sposobem rozstrzygnięcia sporów -zauważa sędzia Barczak. Zachęca też – zwłaszcza młodzież – do udziału w spotkaniach z mediatorem on-line na platformie Zoom. Będą dotyczyły komunikacji w konflikcie oraz mediacjom rówieśniczym. A szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

/mag/

Podziel się

reklama

Ważne wydarzenia