Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie zostanie włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie zostanie włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Trójstronne porozumienie w tej sprawie podpisano dziś między gminą Bodzechów, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu oraz OSP Chmielów. Zawarte są w nim warunki, jakie musi spełniać jednostka w Chmielowie.

– Warunki dotyczą utrzymania sprzętu  i przygotowania do akcji gaśniczych. To porozumienie ma zapewniać, że standard jednostki który obecnie jest bardzo wysoki będzie utrzymywany i wciąż poszerzany – wyjaśnia młodszy brygadier Marcin Słowik, naczelnik wydziału operacyjno – szkoleniowego PSP w Ostrowcu.

Porozumienie określa także zadania, jakie może podejmować jednostka, jej minimalna liczebność, stopień wyszkolenia, a także sposoby alarmowania druhów do działań ratowniczo- gaśniczych.
Porozumienie obejmuje okres 5 lat, potem może być kontynuowane.

– Jest to prestiż i nagroda za dotychczasową działalność. Ten system zwiększa  bezpieczeństwo mieszkańców gminy – mówi Robert Grudzień, Komendant Powiatowy PSP w Ostrowcu.
OSP Chmielów będzie trzecią jednostką w gminie Bodzechów, która zostanie włączona w Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy. Należą do niego już jednostki w Bodzechowie oraz Jędrzejowie.

-Dziękuje strażakom z Chmielowa bo najważniejsza jest inicjatywa. Jednostka jest bardzo perspektywiczna. Ostatnio została doposażona w nowoczesny sprzęt- mówił wójt Jerzy Murzyn.
A Krzysztof Kubicki, Komendant Gminny OSP w Bodzechowie mówił o marzeniach strażaków. – Mieliśmy trzy marzenia.Budowa garażu, pozyskanie auta gaśniczego i to porozumienie.Wszystkie marzenia się spełniły – podkreślił.

Warto dodać, że w Świętokrzyskiem 33 jednostki OSP włączone są w Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy.

/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia