Już nie komisja ale aplikacja oceni, czy rolnik dostanie odszkodowanie za suszę

Specjalną aplikację dla rolników uruchomiło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nazywa się 'zgłoś szkodę rolniczą’ i za jej pośrednictwem można złożyć wniosek o oszacowanie i wypłatę odszkodowania za tegoroczne straty spowodowane suszą.

– Do tego, aby to zrobić niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego. Trzeba się będzie zalogować profilem zaufanym do
aplikacji i podać tam niezbędne dane. W następnym etapie system agreguje dane o działkach, które należą do konkretnego rolnika
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potem przechodzi to przez sito różnych sprawdzeń zanim zapadnie decyzja,
czy odszkodowanie ma uzasadnienie – mówi Robert Burda, kierownik referatu obywatelsko – gospodarczego Urzędu Gminy Bodzechów. I
przypomina, że profil zaufany można bez problemów i szybko potwierdzić w urzędzie.
Po złożeniu wniosku system sprawdza, czy na danym terenie doszło do suszy. – Kiedyś obsługiwały to tzw. komisje suszowe
powoływane przez wójta. Teraz odbywa się to on-line – zaznacza kierownik Burda.
Rolnicy przed złożeniem wniosku o odszkodowanie sami mogą też sprawdzić, czy faktycznie na ich terenie susza wystąpiła.
Wystarczy wejść na stronę internetową iung.pl w zakładkę – system monitoringu suszy rolniczej. – Są tam publikowane raporty za
poszczególne okresy. Są tam mapy klimatycznego bilansu wodnego, mapy zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw oraz dosyć
szczegółowe tabele dla poszczególnych gmin dotyczące tych kwestii – podpowiada Robert Burda.
I na przykład w gminie Bodzechów odnotowano suszę w północnych częściach gminy m.in. w okolicach Sarnówka Dużego. Szkody mogły
dotyczyć upraw kukurydzy, rzepaku, krzewów owocowych, roślin strączkowych, zbóż ozimych i jarych.
Przy rozpatrywaniu wniosków o odszkodowanie pod uwagę brana jest także kategoria i klasa gleb.
/joge/

Podziel się

Ważne wydarzenia